Semester och ledighet ger en andningspaus i arbetet

På arbetet som utförs i ett anställnings- och tjänsteförhållande tillämpas semesterlagen. Med stöd av semesterlagen har arbetstagaren rätt till semester. Om ett arbets- eller tjänstekollektivavtal tillämpas på anställningen kan bestämmelserna om rätt till semester avvika från semesterlagen.

Betalningen av semesterpenning eller semesterpremie är inte lagstadgad utan
grundar sig på arbets- och tjänstekollektivavtal, avtal som tecknats på arbetsplatsen eller
arbetstagarens eget arbetsavtal. Det är bäst att kontrollera i det kollektivavtal som tillämpas eller fråga arbetsgivaren när du anställs om semesterpenning eller semesterpremie betalas.

Du kan också ta ledigt från arbetet för studieledighet och alterneringsledighet.  Sparad ledighet av semestern kan också tas ut efter den egentliga semesterperioden.

Om semester i korthet:

  • Semesterns längd bestäms enligt antalet hela kvalifikationsmånader.
  • Semestern kan inte ges i pengar.
  • Arbetsgivaren har rätt att bestämma tidpunkten för semestern inom ramen för semesterperioden. 
  • Om arbetstagaren är arbetsoförmögen när semestern börjar ska semestern på hans eller hennes begäran skjutas upp till en senare tidpunkt.
  • Arbetstagaren får normal lön för semestern.
  • Betalningen av semesterpenning och semesterpremie är däremot inte lagstadgad utan grundar sig på avtal.
  • Om arbetstagaren vid anställningens upphörande har intjänade semesterdagar som han eller hon inte tagit ut betalas dessa som semesterersättning i samband med den sista lönen.
     

Ta kontakt

Anställningsrådgivning

Finlands Ekonomers jurister betjänar dig i arbetslivets juridiska frågor.

tfn +35820693205 (vardagar 9-12)

Boka telefontid

Juristerna behandlar ärendena i den ordning de kommit in. Vi ber dig beakta att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet.