Finlands Ekonomer söker aktiva personer till styrelsen för perioden 2018–2020


På Finlands Ekonomer rf:s höstförbundsmöte den 25 november 2017 väljs en ny förbundsstyrelse för treårsperioden 1.1.2018–31.12.2020. Styrelsen består av ordföranden och vice ordförandena samt minst fem och högst nio övriga medlemmar. Minst en medlem ska företräda studerandena. En del av styrelsemedlemmarna är ordförande för kommittéer som lyder under styrelsen. Alla styrelsens medlemmar ska höra till en medlemsförening.

Ifyllning av ansökningsblanketten och tillgång till ansökningsuppgifterna

Den som vill ställa upp som kandidat till Finlands Ekonomers styrelse fyller i den elektroniska ansökningsblanketten som finns på webbplatsen jämte CV-uppgifter. 

Tillgång till ansökningsuppgifterna

CV-uppgifterna är tillgängliga för aktörer och organ som deltar i beslutsfattandet under ansökningsprocessen (utnämningskommittén, medlemmarna i medlemsföreningarnas styrelser när det gäller deras egna medlemmar).

Förbundsmötesrepresentanterna informeras om alla sökandes namn, yrken och medlemsföreningar.

Vi rekommenderar att du läser i genom frågorna innan du fyller i ansökningsblanketten, eftersom en delvis ifylld blankett inte kan sparas för att kompletteras senare. Du kan till exempel först skriva svaren i Word och sedan kopiera dem till blanketten. I fälten för CV-uppgifter rekommenderar vi att du fyller i de uppgifter som är centrala för det förtroendeuppdrag du söker. Då du har fyllt i och skickat ansökningsblanketten får du ett meddelande om att ansökan har mottagits.

Du kan ansöka om en plats i någon av de kommittéer som lyder under styrelsen (utbildningspolitiska kommittén och arbetslivskommittén) med samma blankett.

Ansökningstiden går ut söndagen den 3 september 2017.

Behandling av ansökningar

• Ansökningarna behandlas först av styrelsen för kandidatens egen medlemsförening.
• En utnämningskommitté utsedd av förbundsmötet behandlar ansökningarna utifrån medlemsföreningarnas förslag.
• Under behandlingsprocessen i utnämningskommittén intervjuas en del av de sökande. Intervjuerna genomförs under tiden tors 2.11 –lör 4.11.2017.

Ett meddelande om gott anseende kan begäras av dem som ansöker om en plats i styrelsen. Du kan bekanta dig med blanketten på förhand här.

Utnämningskommittén lämnar ett motiverat förslag till det höstförbundsmöte som sammanträder den 25 november 2017 och fattar det slutliga beslutet om styrelsens sammansättning och kommittéernas ordförande. Kandidaterna informeras om höstförbundsmötets beslut så fort som möjligt efter mötet.

Medlemmarna i utnämningskommittén

Ordförande

• Annemaija Summanen (Savonlinnan Seudun Ekonomit)

Vice ordförande

• Aulis Töyli (Helsingin Ekonomit)

Medlemmar

• Risto Koskiniemi (Lapin Ekonomit)
• Anne Suominen (Rauman Ekonomit)
• Ann-Louise Laaksonen (Niord)
• Fanni Hollström (Pörssi)
• Virve Kivi (Helsingin Ekonomit)
• Rauli Johansson (Kainuun Ekonomit)
• Sampsa Kihlakaski (Helsingin Ekonomit)

Mer information får du av utnämningskommitténs ordförande eller sekreterare.

Utnämningskommitténs ordförande
Annemaija Summanen
annemaija.summanen@postilinja.net
tfn +358 44 333 1382


Utnämningskommitténs sekreterare
Om du har frågor som gäller ansökningsblanketten eller processens förlopp kan du kontakta Tuuli Marttila, tfn +358 40 519 2007 eller e-post tuuli.marttila@ekonomit.fi.

Tillbaka till sidan för ansökan om styrelseplats.

Frågor som gäller ansökningsblanketten, ta kontakt:

Tuuli Marttila
tfn +358 40 519 2007
tuuli.marttila@ekonomit.fi