Expertens kompetens är förmåga att behärska helheter

Ekonomen arbetar för det mesta som expert. 36,6 procent av Finlands Ekonomernas medlemmar är experter.  Experten ansvarar självständigt för det egna ansvarsområdet och är ofta väl insatt i det egna sakkunskapsområdet. Experten kan arbeta på vilken organisationsnivå som helst.

Viktiga delar av kompetensen i expertarbetet är förmågan att behärska helheter, ständigt lära sig nytt och söka information. Även förmåga att reflektera över den befintliga informationen och källkritik är viktiga färdigheter.

Utmaningar i expertarbetet

  • uppskattning
  • möjligheter att gå framåt i expertkarriären
  • lön

Expertens sakkunskap uppskattas i arbetslivet, men experten tvingas också ofta kämpa för sin plats som expert. Det borde finnas fler expertkarriärstigar på arbetsplatserna för att en bra expert inte skulle tvingas bli förman för att gå framåt i karriären. Lönen för expertarbetet kan också bli ett problem om den enda karriärstigen som organisationen känner till är vägen från expert till förman och direktör.

Ta kontakt

Karriärcoacher

ura@ekonomit.fi

Boka telefontid