Förmännen utgör grunden för framgång och arbetsvälmående

Ett bra chefsarbete är den viktigaste resursen för framgång i organisationen och en källa till arbetsvälmående. Finlands Ekonomer förespråkar hållbar affärsverksamhet och hållbart ledarskap. Hälften av Finlands Ekonomernas ekonommedlemmar är direktörer och förmän och därför är det en viktig uppgift för Finlands Ekonomer att utveckla ledarskapet och chefsarbetet. I chefsarbetet är du aldrig fullärd utan du kan alltid utvecklas och bli en bättre ledare.

Hurdan är en bra förman?

En bra förman är ödmjuk och villig att ständigt utvecklas. Han eller hon kan ge och även ta emot feedback. En bra förman karaktäriseras också av ett starkt intresse för människor och att leda människor. Han eller hon är rättvis, konsekvent och lätt att förstå. En bra förman bemöter människor som individer men beaktar ändå samtidigt vad som är bäst för hela organisationen. En bra förman förstår organisationens strategi och sporrar människor att arbeta i enlighet med den. En bra förman kan styra verksamheten i önskad riktning och få till stånd resultat.

Hur utvecklar jag mig som förman?

I chefsarbetet kan man utvecklas på många olika sätt. Finlands Ekonomer ordnar Ledarskap för ekonomen-utbildning för chefer och personer som vill bli chefer samt även andra kortare kurser och evenemang som stöder chefsarbetet. Bäst utvecklas man ändå i praktiken, genom att leda människor. Då måste man vara redo att ta emot kritik och reflektera över sitt eget handlande. Fullkomlig behöver du varken vara eller bli.  Det räcker med att du har ett genuint intresse och entusiasm för att leda andra och en vilja att utvecklas.

Från expert till förman

För experter är det följande steget ofta förman. Då är det viktigt att beakta att den egna rollen har förändrats. Du behöver inte längre behärska sakinnehållet i ditt ämnesområde bäst, utan din uppgift är snarare att hjälpa andra att lyckas i sitt arbete och styra dem i önskad riktning.  Då läggs tonvikten på helt nya egenskaper och färdigheter.