Arbetsansökan

Innan det är dags att skriva och skicka en ansökan ska sökanden mycket noga tänka över varför han eller hon söker jobbet och hur detta kan motiveras på ett trovärdigt sätt i ansökan. Då alla sökande har samma grundläggande förutsättningar, t.ex. EM-examen, söker och väljer handläggarna sådana sökande som verkar ha det mest genuina intresset till anställningsintervju. –Ernst & Young

Hur skriver jag en bra ansökan

Ett allmänt råd: läs platsannonsen noga, betrakta den i ljuset av din egen kompetens och bestäm dig sedan om du tänker söka. – Valio Ab.

Finlands Ekonomernas karriärcoacher tipsar om hur du skriver en ansökan:

• Ju bättre du anpassar din ansökan till jobbet du söker, desto bättre blir den!
• Betona sådant som är viktigt med tanke på den arbetsuppgift du söker
• Motivera din lämplighet: kom ihåg att vara konkret och ge exempel
• Undvik upprepningar: ansökan är inte CV:t i essäform

Den som läser ansökan vill ha reda på:

  • Varför söker du detta jobb? -motivation, intresse
  • Varför är du lämplig för uppgiften?
  • Vilka är dina styrkor och egenskaper som hjälper dig att göra bra ifrån dig i uppgiften?
  • Vilka är dina önskemål/mål beträffande uppgiften/företaget?

När du söker jobb ska du dock kunna rikta in ditt kunnande på uppgiften du söker

Om sökanden betonar sådant som är mycket oviktigt med tanke på uppgiften frågar man sig om sökanden har en realistisk bild av uppgiften eller om uppgiften kanske inte motsvarar sökandens karriärförväntningar. – ABB

Bevisa varför du är lämplig för den uppgift du söker

  • Undvik tomma ord och berätta hur egenskaperna syns i dig konkret.
  • Hur bevisar du att du besitter de egenskaper som sökanden förväntas ha?

Ge exempel ur ditt eget liv:

• Min erfarenhet av lagsport och reklamkampanjen som genomfördes av ett team på fem personer har utvecklat min samarbetsförmåga.
• Som aktiv studerande har jag ordnat ett flertal evenemang och ansvarat för allt från planeringen till det praktiska genomförandet. Detta har krävt organisationsförmåga och helhetskontroll.
• Mina kolleger har gett positiv respons på min flexibilitet och positiva attityd.

Ta kontakt

Karriärcoacher

ura@ekonomit.fi

Boka telefontid