Låt Finlands Ekonomernas jurist granska ditt sommararbetsavtal

Vill du ha ett arbetsavtal där allt är i ordning till punkt och pricka? Det är klokt att låta en expert granska arbetsavtalet punkt för punkt redan i början av karriären. Håll fast vid dina rättigheter också när du sommarjobbar.

De viktigaste punkterna i ett arbetsavtal:

 • Lön, avlöningsperiod och avlöningsdag
 • Arbetsuppgifter och plats där arbetet utförs
 • Tidpunkt då arbetet inled
 • Ett tidsbegränsat arbetsavtals varaktighet och grunden för tidsbegränsningen
 • Arbetstid och ersättning för övertid
 • Ersättning för restid och resekostnader samt andra kostnader
 • Vilket kollektivavtal tillämpas
 • Fastställande av semester, semesterpenning och semesterpremie
 • Eventuellt konkurrensförbuds- och sekretessavtal
 • Uppsägningstid
 • Läs mer om frågor som avtalas i arbetsavtalet

Finlands Ekonomernas jurister granskar medlemmarnas avtalstexter. Tjänsten är avgiftsfri.

Ta kontakt

Anställningsrådgivning

Finlands Ekonomers jurister betjänar dig i arbetslivets juridiska frågor.

tfn +35820693205 (vardagar 9-12)

Boka telefontid

Juristerna behandlar ärendena i den ordning de kommit in. Vi ber dig beakta att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet.