Ett bra CV

Det finns ingen standard form för ett CV. Huvudsaken är att din bakgrund och ditt kunnande framgår tydligt. En ungefärlig längd på CV:t är 1–2 sidor.

"Det är klokt att lyfta fram sitt kunnande. Det som inte finns med i ansökan eller CV:t får rekryteraren inte reda på!" – Rautaruukki Oyj

Ett bra CV innehåller till exempel följande information:

 • kontaktuppgifter
 • födelsetid
 • utbildning
 • arbetserfarenhet
 • språkkunskap
 • adb-kunskaper
 • eventuella förtroendeuppdrag
 • fritidsintressen
 • eventuella referenser

"Med ett bra CV och en bra ansökan KAN du skilja dig från mängden. Efter att ha läst tusentals CV:n har jag kunnat konstatera att antalet dåliga är större än antalet bra." –MPS-konsult Toni Koskinen

Rekommendationer om lön för sommarjobb 2013

Rekommendationerna om lön för sommarjobb för ekonomistuderande grundar sig på undersökningen som gjordes hösten 2012, den allmänna utvecklingen av inkomstnivån och prognoserna för 2013. Finlands Ekonomernas rekommendationer kan användas som stöd vid de egna löneförhandlingarna. De utgör dock inga definitiva nedre gränser.

Tips om hur du skriver ett CV

Utseende

 • Betrakta ditt CV med en utomståendes ögon: framhävs den viktigaste informationen och kan den läsas med ett par ögonkast?
 • Utseendet är viktigt eftersom CV:t är ditt visitkort med vilket du ger en bild av dig själv.


Fotografi

 • Ett fotografi är inte obligatoriskt.
 • Om du skickar med ett fotografi ska du försäkra dig om att det ger en positiv och saklig bild av dig.
 • Du ska ha sådana kläder som du kunde ha på dig på en anställningsintervju.

Arbetserfarenhet

 • Besvara följande frågor när du beskriver din arbetserfarenhet: Vad gjorde du i praktiken? Vilka prestationer eller resultat har du bidragit till?
 • Skapa en så konkret bild för läsaren som möjligt.

Jag saknar arbetserfarenhet som motsvarar utbildningen

 • I synnerhet i början av studierna har man inte hunnit skaffa sig särdeles mycket arbetserfarenhet.
 • Många ekonomistuderande oroar sig över att de "bara" har erfarenhet av till exempel kassaarbete i en affär.
 • Arbetsgivarna sätter dock värde på arbetslivsfärdigheter oberoende av var du har skaffat färdigheterna.
 • Dessutom har du nytta av kundservicefärdigheter i nästan alla arbetsuppgifter i framtiden.

Använd aktiva verbformer i arbetsbeskrivningarna

 • Till exempel jag analyserade, budgeterade, administrerade, ledde, kartlade, utvecklade, konsulterade, samordnade, startade, gjorde upp, utvidgade, lanserade, räknade, utökade, marknadsförde, formade, fastställde, förhandlade, lyfte, programmerade, undervisade, organiserade, deltog, förbättrade, grundade, rapporterade, löste, rekryterade, planerade, granskade, effektiverade, skickade, undersökte, förnyade, påverkade...

Förtroendeuppdrag / frivilligarbete

 • Du kan också beskriva dina förtroendeuppdrag: Vad ansvarade du för? Vad gjorde du i praktiken? Vilka var de eventuella resultaten av arbetet?

Referenser

 • Bra referenser är chefer, graduhandledare, teamledare. Någon som kan beskriva ditt sätt att arbeta.
 • Det viktigaste är att personerna är medvetna om att du söker arbete.
 • Som studerande har referenserna inte så stor betydelse, så var inte bekymrad om du inte hittar någon lämplig person.

Dessa tips gav Taija Keskinen, expert vid Finlands Ekonomernas karriärtjänster. Kontakta Taija och andra karriärcoacher om du vill ha personlig rådgivning som gäller arbetssökande, arbetsansökan och CV.

Ta kontakt

Karriärcoacher

ura@ekonomit.fi

Boka telefontid