Bli medlem i IAET-kassan redan under studietiden

IAET-kassan är bland annat ekonomernas, diplomingenjörernas och ingenjörernas egen arbetslöshetskassa.  Kassans medlemmar som har avlagt examen och som uppfyller arbetsvillkoret kan få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning om det inte finns arbete tillhands.


Varför är det bra att höra till IAET-kassan redan under studietiden?

 • Du kan redan under studietiden försäkra dig om du skulle bli arbetslös.
 • Enligt den gällande lagen om utkomstskydd för arbetslösa är arbetsvillkoret 26 arbetsveckor (minst 18 h/vecka) under de senaste 28 månaderna.
 • Studietiden räknas inte med, dvs. den förlänger den 28 månader långa granskningsperioden. Det betyder att du under hela studietiden kan intjäna ditt arbetsvillkor.
 • Du kan bli medlem i IAET-kassan redan under studietiden om du utför avlönat arbete då du ansluter dig.
 • Om du blir medlem under det första studieåret och arbetar 12 veckor varje sommar uppfyller du arbetsvillkoret på tre år.

Hur blir jag medlem?

 • Du ansluter dig som medlem i arbetslöshetskassan på medlemssidorna.
 • Meddela uppgifterna om arbetsplatsen i dina egna uppgifter och sedan uppgifterna om medlemskapet i kassan i tjänsterna.

Kom ihåg följande:

 • Du behöver ditt medlemsnummer för att logga in.
 • Du måste vara anställd när du ansluter dig.
 • Kolla medlemsavgiften till kassan (avdragsgill).
 • Du kan samla ihop arbetsveckor under hela studietiden.
 • När du har samlat ihop 26 veckor får du en högre dagpenning om du inte hittar jobb genast efter examen.
 • Spara dina lönekvitton och arbetsavtal.

 

Exempel:

Om du blir medlem i arbetslöshetskassan på våren det första studieåret och arbetar 9 veckor varje sommar har du samlat ihop 26 arbetsveckor på drygt tre år. Om du blir färdig med studierna kort efter detta har du alltså uppfyllt arbetsvillkoret för utkomststöd för arbetslösa. Om du har tjänat 1 600 euro/mån. under somrarna under din anställningstid har du rätt till en dagpenning på cirka 50 euro. En ganska bra summa jämfört med den dagpenning som Fpa betalar, 32,66 euro. Kom också ihåg att medlemsavgiften till kassan är avdragsgill.

Ta kontakt

Arbetslöshetsskyddsrådgivning

tfn +35820693273, kl. 9-12

Boka telefontid