Sommarjobbslönerekommendationer 

Ekonomistuderandenas lönerekommendationer gällande sommarjobb baserar sig på undersökningen som gjordes hösten 2016, på den allmänna lönenivåutvecklingen och på prognoser för år 2017. Du kan ha stöd av Finlands Ekonomernas rekommendationer vid dina egna löneförhandlingar. Lönerekommendationerna är inte några absoluta nedre gränser.

Rekommendendationer år 2017

 

Studiepoäng Huvudstadsregionen Utanför huvudstadsregionen
< 120 2 050 €/kk 1 920 €/kk
120-180 2 150 €/kk 2 000 €/kk
181-220 2 220 €/kk 2 070  €/kk 
220 < 2 370 €/kk 2 200 €/kk

 

Ta kontakt

Lönerådgivning

Boka telefontid eller lämna ett ringbud: 
palkkaneuvonta@ekonomit.fi.