Enkäten om sommarjobb bland ekonomistuderande 2015: Sommarjobbssituationen har i genomsnitt förbättrats

Sysselsättningsläget för ekonomistuderande blir hela tiden bättre. Den genomsnittliga lönen är något bättre än i fjol och sysselsättningsläget förbättrades med några procentenheter. Skillnaden mellan kvinnornas och männens lön fortsätter att öka.

Trots den ekonomiska situationen är sysselsättningsläget för ekonomistuderande bra. Den genomsnittliga medellönen och medellönen i huvudstadsregionen var högre än i fjol. I övriga delar av landet sjönk den däremot något. Sammanlagt 88 procent av ekonomistuderandena hade anställning av något slag sommaren 2015 och endast 3,6 procent sökte arbete resultatlöst. De flesta fick arbete hos en tidigare arbetsgivare och med hjälp av personliga kontakter.

Mest utförde ekonomistuderandena kundservice- och försäljningsarbete samt uppgifter inom ekonomiförvaltning. Ungefär 44 procent av respondenterna sommarjobbade i huvudstadsregionen. Andra betydande sommarjobbsorter var precis som tidigare Åbo, Vasa, Tammerfors, Jyväskylä och Uleåborg.

Allt fler har arbete som motsvarar utbildningen

Mer än hälften av respondenterna hade mer än två års arbetserfarenhet och endast under en procent saknade arbetserfarenhet helt. 16 procent av respondenterna konstaterade att arbetsuppgifterna motsvarade utbildningen utmärkt. Sammanlagt 71 procent  av respondenterna ansåg att arbetsuppgifterna motsvarade den egna utbildningen åtminstone någorlunda, medan 12 procent upplevde att arbetsuppgifterna inte motsvarade utbildningen överhuvudtaget. I år upplevde alltså fler än tidigare att arbetsuppgifterna stöder utbildningen.

I år var ekonomistuderandens lön för sommarjobb i medeltal 2 169 euro och medianen 2 000 euro. Ökningen jämfört med i fjol var mycket liten. Kvinnornas medellön var 2 013 euro, vilket är 315 euro mindre än männens.

Största delen av respondenterna var nöjd med nivån på Finlands Ekonomers rekommendationer om lön för sommarjobb. Trots detta fick endast 44 procent av respondenterna lön som motsvarade rekommendationerna. Orsakerna till hur lönen fastställs är mycket varierande och de största faktorerna som begränsar lönerna är företagens praxis och kollektivavtalen.

Bakgrund till rapporten

Finlands Ekonomer genomförde i höst för 19:e gången en undersökning om sommarjobb bland alla ekonomistuderande från andra årskursen och uppåt. Målet med enkäten var att inhämta aktuell information om ekonomistuderandenas sommarjobbs- och lönesituation. Enkäten utgör dessutom grunden för Finlands Ekonomers rekommendationer om lön för sommarjobb.

Enkäten besvarades av cirka 1 500 studerande och genomfördes av Katariina Helin vid Aalto-universitetets handelshögskola.

Läs hela rapporten

Ta kontakt

Utredningschef

Juha Oksanen

tfn +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi