Rekommenderade startlöner för nyutexaminerade 2017

I privata sektorn är den rekommenderade ingångslönen 3 200–3 500 euro per månad för stadigvarande arbete som motsvarar utbildningen och inte utgör chefsarbete, då personen saknar långvarig arbetserfarenhet under studietiden. 
 
Rekommendationen gäller totallön utan resultatlön.