Ekonomiestuderande, var medveten om ditt värde!

Finlands Ekonomer ger årligen lönerekommendationer till ekonomistuderande och nyutexaminerade ekonomer.  Finlands Ekonomernas rekommendationer är till stor hjälp vid lönesamtal. Rekommendationerna är inte några definitiva undre gränser.

Rekommendationerna gäller arbeten där du använder dig av de kunskaper och färdigheter som du erhållit i dina ekonomistudier. Du bör ta i beaktande att man inom vissa branscher baserar tjänstemännens löner på fastslagna tabellöner och praktikantlöner.