Att studera handelsvetenskap

Hur länge varar studierna?

Högre högskoleexamen, d.v.s. ekonomie magisterexamen, tar enligt riktlinjerna fem år. I genomsnitt avlägger ekonomie magistrar sin examen på 5,5 år – alltså snabbare än universitetsstuderandena överlag. Ekonomie kandidatexamen, som är en lägre högskoleexamen, tar vanligen ungefär tre och se efter det är det ungefär två år till magister studierna.

I praktiken varierar studietiden enligt vars och ens individuella livssituation och studietakt.

Vad kan jag läsa för ämnen?

När man skall välja huvudämne / program finns det många alternativ vid de olika universiteten. Observera dock att möjligheten att studera olika huvudämnen varierar från universitet till universitet.

Ämnen:

Livet utanför studierna 

Det finns ekonomistuderande överallt i Finland. Studentkårer arrangerar mycket att göra utanför studier. Bekanta dig med lokal student liv runt Finland. 

Studentkårer:

Läs mer om akrediteringar och rankigar av högskolor och universitet (på finska).

Är det möjligt att studera utomlands?

Av de som utexaminerades år 2009 hade 42 procent tillbringat åtminstone ett läsår utomlands och där avlagt studier som hör till EM-examen. Ekonomutbildningen är också internationell i andra hänseenden: studier i två främmande språk är en obligatorisk del av examina. Kursutbudet på engelska utökas också hela tiden. Det finns ett stort antal engelskspråkiga magisterprogram.

Ekonomistudenter berättar

Bekanta dig med ekonomstuderandens och nyutexaminerades videoberättelser om studier och arbetslivet.