Styrelsen svarar  för förbundets verksamhetsplanering och -uppföljning

Finlands Ekonomernas styrelse svarar för förbundets verksamhetsplanering och –uppföljning och för ekonomin och placeringsegendomen samt för betydelsefulla beslut. Mandattiden för styrelsen är två år. Det högsta beslutsfattande organet förbundsmötet beslutar om styrelsens sammansättning.

Styrelsen 2016 -2017

  • Ordförande: Timo Saranpää, Helsingin Ekonomit, medlem i placeringsverksamhetens ledningsgrupp
  • I vice ordförandeJuuso Heinilä, Oulun Ekonomit
  • II vice ordförande: Christel Tjeder, Ekonomföreningen Niord
  • III vice ordförande: Miia Paavola, Finanssi (Oulun yliopisto), studeranderepresentant
  • Ville Niukko, Turun Seudun Ekononomit
  • Arto Käyhkö, Helsingin Ekonomit
  • Kaisa Kokkonen, Riihimäen-Hyvinkään Ekonomit
  • Manu Salmi, Pirkanmaan Ekonomit
  • Tiina Häyhä, Helsingin Ekonomit
  • Jussi Nieminen, Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry (TuKY), studeranderepresentant.

Ta kontakt

Sekreterare för verksamhetsledare

Teija Happonen

tfn +358201299279

teija.happonen@ekonomit.fi