I kollektivavtalet avtalas om anställningsvillkoren

Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetstagarorganisationen och arbetsgivarorganisationen om branschbundna arbetsvillkor såsom löneförhöjningar, arbetstider, semester, semesterpenning, förtroendemannafrågor, information och andra förmåner som följs i tillämpningsområdet för avtalet. Avtalen är ofta branschbundna och bundna till löntagarens ställning.

I den privata sektorn representeras arbetsgivarna för det mesta av något av Finlands Näringsliv EK:s branschförbund och på arbetstagarsidan  av Akavas förhandlingsorganisation i den privata sektorn, De högre tjänstemännen YTN rf. 

I den offentliga sektorn ingås tjänstekollektivavtal och kollektivavtal. Avtalsparter är då Förhandlingsorganisationen för utbildade inom den offentliga sektorn JUKO och Kommunala arbetsmarknadsverket,   Kyrkans arbetsmarknadsverk och Statens arbetsmarknadsverk.

Kollektivavtal som berör Finlands Ekonomernas medlemmar

På  våra medlemmar som arbetar i den privata sektorn tillämpas i regel kollektivavtal som De högre tjänstemännen YTN r.f. har träffat.  I den offentliga sektorn träffas avtalen av Förhandlingsorganisationen för utbildade inom den offentliga sektorn JUKO r.f.

Kontrollera kollektivavtalssituationen i din bransch: