Ekonomi – ekonomernas facktidskrift

Tidskriften Ekonomi är ekonomernas fack-, utbildnings-, och medlemstidskrift. Ekonomi är en tidskrift som utbyter kunskap, möjliggör tillväxt och berättar om fenomen i världen ur ekonomens och ekonomstuderandes synvinkel. Ekonom- och ekonomistuderandemedlemmar erhåller tidskriften Ekonomi.

Ekonomi utkommer i tryck och som nättidning sex gånger per år. Nättidningen betjänar läsarens behov att snabbt få information, är lockande och är oberoende av tid och plats. Den kan läsas via alla datorterminaler och utformningen anpassar sig automatiskt efter bildskärmen.

www.ekonomilehti.fi

Utgivare: Suomen Ekonomit - Finlands Ekonomer 

Förlag: Otavamedia OMA 

Huvudredaktör: Finlands Ekonomers verksamhetsledare Hanna-Leena Hemming 

Upplaga: circa 50 000

Utkommer: 6 gånger per år

Annonsförsäljning: Otavamedia OMA, försäljningschef Kari Salko, tfn 0400 604 133, kari.salko@otavamedia.fi

Tidskriften Ekonomis mediakort

Ta kontakt

Kommunikations- och marknadsföringsdirektör

Terttu Sopanen

tfn +358403341202

terttu.sopanen@ekonomit.fi