VirtuaaliLakimies - en elektronisk databank med juridisk information

Fondia erbjuder alla våra medlemmar fri tillgång till en elektronisk databank med juridisk information som uppgjorts och upprätthålls av Fondias jurister. I tjänsten kan man söka tydliga svar på sina juridiska frågor gällande affärsverksamhet.

Finlands Ekonomernas medlemmar kan även genom en tillägsavgift utnyttja Fondia som juridisk rådgivare. Ibruktagandet av tjänsten sker genom att registrera sig på adressen www.virtuaalilakimies.fi och genom att ange kampanjkoden. Kampanjkoden erhålls från medlemstjänsten (kräver inloggning)

Ett omfattande paket

VirtuaaliLakimies-tjänsten innehåller 1700 artiklar på finska och engelska samt ett omfattande paket med över 150 dokumentmodeller med användarinstruktioner som utarbetats av Fondias erfarna specialister i juridik.

VirtuaaliLakimies-tjänsten täcker de 10 mest centrala juridiska delområdena inom affärslivet:

 • Företagsjuridik
 • Personal
 • Egendom
 • Avtal
 • Ekonomi
 • Finansiering och omstrukturering i företag
 • Konsumentskydd och produktansvar
 • Offentliga betänkanden och konkurrensrätt
 • Miljörätt och byggnadsverksamhet
 • Informationsskydd

Till exempel under rubriken avtal hittar man artiklar och avtalens minneslistor till bl.a. följande avtal:

 • Sekretessavtal
 • Avsikts- och föravtal
 • Ramavtal
 • Samarbetsavtal
 • Försäljningsavtal
 • Representations- och agentavtal
 • Centrala villkor i representationsavtalet
 • Återförsäljningsavtal
 • Licensavtal
 • IT-avtal
 • Försäljning av fastighet och övrig överlåtelse
 • Internationell handel
 • Hyresavtal
 • Uppdrags- och konsulteringsavtal
 • Försäkringsavtal
 • Finansieringsavtal

Ta kontakt

Arbetsmakrnadssdirektör

Riku Salokannel

tfn + 35840 724 9566

riku.salokannel@ekonomit.fi