Utveckla dig själv och ditt kunnande – Finlands Ekonomernas tjänster för yrkesmässig utveckling

Till de största utmaningarna för varje ekonom hör att säkerställa det egna kunnandet under hela karriären. Det lönar sig att lägga ner tid och möda på den yrkesmässiga utvecklingen. Finlands Ekonomer erbjuder sina medlemmar många sätt att utveckla sig på, t.ex. inlärning i arbetet, fortbildning, mentorskap, coaching, handledning, yrkesrelaterade nätverk – sätten och metoderna är många.

Vill du lära dig av erfarenhet? – Mentorskap kan passa dig

Finlands Ekonomer ordnar årligen ett flertal mentorskapsprogram både i huvudstadsregionen och i landskapen. En erfarnare person, en mentor, styr och stöder den yrkesmässiga utvecklingen hos en aktiv person som vill utveckla sig, en adept. Arbetssättet är förtroligt par- eller smågruppsarbete. Programmet pågår i ungefär ett år och omfattar gemensamma träffar för adepterna och mentorerna samt ett omfattande material och möjlighet för adepterna och mentorerna att skapa nätverk.

Vill du utveckla dig som chef? – Välj programmet Ledarskap för ekonomen

Programmet Ledarskap för ekonomen är utbildning i det praktiska chefsarbetet. Programmet som fått utmärkt feedback består av fyra självständiga delar:

  • Leadership Challenge är ett webbaserat simulationsprogram. De praktiska uppgifterna grundar sig på verkliga situationer i chefsarbetet. Teman som behandlas är att engagera arbetstagarna i förändring, att ge feedback och att hantera tvister.
  • Litteraturuppgifter som görs i nätmiljö. Välj tre verk som behandlar ledarskap och besvara frågor som rör verken.
  • Närutbildning: Under 28 timmar behandlas följande teman under ledning av en coach: att leda sig själv, ledarskap i växelverkan, att leda sin grupp och att leda förändring och resurser.
  • Utveckling av den egna chefskompetensen: under ungefär två månader träffar du handledaren och gruppen tre gånger och gör ett skriftligt arbete om ett valfritt ämne som rör chefsarbetet.

Söker du fortbildning? Se Koulutus.fi

Sökmotorn för fortbildning, Koulutus.fi, samlar uppgifter om tillgängliga kurser, skräddarsydda utbildningslösningar och nätstudier.  På webbplatsen finns information om hundratals utbildare och drygt tusen enskilda kurser. Sökmotorn Koulutus.fi

Ta kontakt

Mentorskap

Sirja Kulmala-Portman
sirja.kulmala-portman@ekonomit.fi

ura@ekonomit.fi

Ta kontakt

Ledarskap för ekonomen –utbildningar

Sakkunnig, karriärutveckling

Birgit Lindholm

tfn +358201299249

birgit.lindholm@ekonomit.fi

 

Sakkunnig, karriärutveckling

Anu Varpenius

tfn +358201299214

anu.varpenius@ekonomit.fi

 

Assistent

Päivi Kutvonen

tfn +3580201299247

paivi.kutvonen@ekonomit.fi