Du kan kartlägga din arbetsstil med hjälp av självutvärderingsredskapet TSQ-enkäten, som beskriver ditt sätt att arbeta i team

TSQ-enkäten stöder kartläggningen av de egna resurserna och karriärmöjligheterna. Resultatet beskriver dina naturliga arbets- och verksamhetssätt, ditt sätt att fungera i grupp, hur du driver saker och kommunicerar med andra.  

TSQ-enkäten beskriver även dina styrkor och vilken typs uppgifter som känns lätta och för dig själv naturliga. Självutvärderingens resultat är alltid positivt: alla har sitt eget sätt att lyckas och i arbetsgemenskapen behövs olika aktörer.

Även om du inte planerar något omfattande karriärbyte har du nytta av att känna till din arbetsstil även när du utvecklar dig i ditt nuvarande arbete.

Ta i bruk TSQ-enkäten:

  • Du kan ta i bruk TSQ-enkäten genom att kontakta SEFEs karriärtjänst ura@ekonomit.fi
  • Medlemspriset är 50 euro och för dem som är utanför arbetslivet 25 euro.
  • Priset inkluderar en analys av enkätresultatet tillsammans med Finlands Ekonomernas karriärcoach.