Undervisningspris av Finlands Ekonomer

  • Syftet med Finlands Ekonomers undervisningspris är att stöda utvecklingen av undervisningen i handelsvetenskaper.
  • I tävlingen efterlyses välfungerande och innovativa förfaringssätt som kan tjäna som exempel på god undervisning för alla universitet samt vara ett handlingssätt som kan upprepas. Tävlingens tema byts ut varje år.
  • Undervisningspriset är 6000 euro. Studentföreningen som föreslagit det vinnande bidraget belönas med 1000 euro. Beloppet till Undervisningspriset tas ur KAUTE-stiftelsens medel. KAUTE-stiftelsen främjar ekonomiska och teknisk-vetenskapliga studier, undervisning och forskningsverksamhet.
  • Studentföreningarna föreslår handelsvetenskapliga enheter på basis av handledning av examensarbeten och studier.

Finlands Ekonomers Undervisningspris 2016

Undervisningspriset gick till biträdande professorn vid Itä-Suomen yliopisto, Anu Puusa, för hennes betydande arbete för att förena undervisningen och näringslivet. Läs mer >

I tävlingen gavs också undantagsvis ett hedersomnämnande som gick till Åbo Akademis akademilektor Anna-Greta Nyström.