Ekonomundervisningsprestationspriset 2008 gick till Villmanstrand

Temat för Ekonomundervisningsprestationen var Ekonomikunnande som ledningens arbetsredskap. Priset gick till Villmanstrands tekniska universitet, handelsvetenskapliga institutionens studieperidod "Yritystutkimuksen erityiskysymyksiä". Ansvariga för kursen var lektorerna, TD Antero Tervonen och EM Markku Ikävalko samt professor, ED Juha-Matti Saksa. Ämnesföreningen Enklaavi ry vid Villmanstrands tekniska universitet föreslog det här bidraget.
 
Tävlingsbidragen skulle behandla hur man kan utnyttja administrativa studier inom kandidatprogrammet som hjälpmedel att leda organisationen. Man ansåg att den prisbelönta studieperioden var mångsidig vad beträffar undervisningsmetodiken för den förverkligades som en intensivkurs och innehöll utöver de vanliga förelsäsningarna även  distansuppgifter och nätundervisning. Genom förarbetet motiverade man från första början så väl studerandena som lärarna. Den aktiva interaktionen var en av hörnstenarna då man utsåg vinnaren. Studerandena gav kursen ett gott betyg även om innehållet i kursen var utmanande och innehöll krävande arbetsuppgifter.