Ekonomförbundets Undervisningspris 2010 gick till Åbo handelshögskola

Temat för Finlands Ekonomförbunds SEFEs undervisningspris 2010 var den mest inspirerande grundundervisningsperioden. Priset gick till LOGY logistiikan perusteet (3 sp). Kursen ordnades av huvudämnet i logistik inom marknadsföringsinstitutionen vid Åbo handelshögskola med ED Harri Lorentz som ansvarig lärare. Bidraget hade föreslagits av Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry.  

SEFE efterlyste tävlingsbidrag beträffande undervisningsperioder där man lyckats ovanligt bra att  introducera studenterna i grunderna i undervisningsämnet. Undervisningssättet skulle vara inspirerande och utgå ifrån själva inlärningen. Undervisningsperioden skulle behandla ämnet brett och dessutom inspirera studenterna att fördjupa sina kunskaper i ämnet. Som huvudregel gällde att studieperioden skulle avläggas under kandidatprogrammets första studieår.   

Målsättningen var att belöna en grundundervisningsperiod i handelsvetenskap, som enligt studerandenas egen utsago introducerat dem på ett inspireande sätt i det ifrågavarande handelsvetenskapliga ämnets grunder. Målsättningen var även att undervisningens förfaringssätt skulle kunna upprepas. Kursens tillvägagångssätt var ett av bedömningskriterierna. Ett av bedömningskriterierna var även konsten att utnyttja feedback från kurser som ordnats tidigare år.

Den prisbelönta kursen var finskspråkig och riktad till studerande på första årskursen som en obligatorisk del av ekomie magisterexamen. Kursens syfte var att låta studerandena bekanta sig med logistikens centrala delområden och grundformuleringar samt vilken helhetseffekt logistiken har på företagets verksamhet. Man lovordade kursen, som var en obligatorisk del av ekonomie magisterexamen, för dess klara struktur, intressanta föreläsare och för användningen av fall ur verkliga livet. För att utveckla kursen utnyttjade man den feedback som studerandena gav.  Uppbyggande kritik försökte man även ta i beaktande. Man försökte inom ramen för de gränser som det  stora antalet studerande ställer göra en möjligast medryckande och omfattande grundkurs.

Turun kauppatieteiden yloppilaat ry:s bidrag "LOGY Logistiikan perusteet (pdf)