Ekonomförbundets undervisningspris 2011 till Vasa universitet

Mottagaren av Finlands Ekonomförbund SEFEs undervisningspris efterlystes år 2011 med temat God handledningspraxis. Priset gick till kandidatavhandlingsprocessen vid Enheten för ledarskap vid Vasa universitet och överassistent Annika Tidström.

Studerandeföreningarna fick nominera handelsvetenskapliga enheter på basis av handledning av examensarbeten och studier. Välfungerande praxis efterlystes också i annan handledning som syftar till att göra studierna smidigare. Faktorer som vägde tungt i tävlingen var studerandeorienterad handledning och innovativa förfaringssätt som kan ställas upp som modeller och utgöra exempel för alla universitet.

"Syftet med undervisningspriset är att lyfta fram en enskild lärare som har gjort en betydande insats för att ge studerandena en utmärkt ekonomutbildning. En högklassig, inspirerande och vetenskapsbaserad undervisning är möjlig om man satsar målmedvetet på undervisningens kvalitet både beträffande enskilda lärare och universitetet som helhet", konstaterar SEFEs verksamhetsledare Aija Bärlund.

Juryn, som bestod av ekonomer och ekonomistuderande, utsåg Vasa ekonomistuderandes förening Warrantti rf:s bidrag till vinnare av undervisningspriset. Handledningen av kandidatavhandlingen karaktäriserades enligt juryn av praxis som avviker från det senvanliga och som lätt kan användas av andra. Beträffande handledningen är studerandena likvärdiga oberoende av vem som handleder kandidatavhandlingen. Juryn ansåg att handledningen skapar en god utgångspunkt för pro gradu-arbetet.

Annika Tidström anser att studerandena arbetar mest systematiskt och håller tidtabellerna bäst i en miljö där de njuter av att lära sig nytt, tar ansvar för sitt arbete och är stolta över sina prestationer. "Bland det viktigaste i undervisningen tycker jag är att inspirera studerandena så att de blir motiverade och tror på sitt eget kunnande", säger hon.

Ett hedersomnämnande gick till Aalto-universitetets handelshögskolas studietjänster för studieavsnittet Taitosalkku. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:s (KY) bidrag utsågs också till undervisningsprisets bästa framställningstekniska arbete.