Ekonomförbundets Undervisningspris tilldelades Villmanstrands universitet på basis av innovativitet och praktisk orientering

SEFEs Undervisningspris 2012 gick till professorerna i internationell marknadsföring Olli Kuivalainen och Sami Saarenketo vid Villmanstrands tekniska universitets (LUT) handelsvetenskapliga fakultet. Ämnesföreningen Enklaavi ry föreslog att Undervisningspriset beviljas International Entrepreneurship-kursen som hör till magisterprogrammet Master in International Marketing Management.

Temat för SEFEs undervisningspris var i år internationalisering på hemmaplan. Internationalisering på hemmaplan (Internationalisation at Home) betyder internationalisering i hemlandet. "Som motivering till valet framhävdes den höga andelen utbytesstuderande, genuin växelverkan mellan studerandena, nytt format på tentamensystemen, användning av fall ur verkliga livet samt en äkta tillförlitlig insamling av feedback. Dessutom hade bidraget utarbetats på ett trovärdigt och systematiskt sätt, berättar SEFEs verksamhetsledare Aija Bärlund.

Kursen International Entrepreneurship fokuserar på företagsverksamhet och på tillväxt och internationalisering i små teknologidrivna företag. Den är en del av LUT:s EPAS-ackrediterade och därmed internationellt erkända magisterprogram "MIMM – Master in International Marketing Manafgement."

""Det råder en internationell undervisningsatmosfär på kursen och nya sätt att undervisa tillämpas. Kursen förenar på ett skickligt sätt företagarverksamhet, internationalisering på hemmaplan och teamarbete", säger Ida Bolander, ansvarig för internationella ärenden och studier vid Enklaavi ry, när hon förklarar varför hennes ämnesförening föreslog kursen till vinnare av priset.


Kursen har fått positiv feedback av både studerande och företag. Studerandena lovordade de nya undervisningsmetoderna men också praktiska approach och samarbetet med företag.

"Den ideala situationen i magisterutbildningen uppnås när teori och praktik möts. Studerandena är motiverade att göra sitt yttersata på kursen när uppgiften är att dryfta ett verkligt företags verkliga internationaliseringsproblematik och göra upp en plan som stöder företagets framtid", säger Kuivalainen och Saarenketo.

Undervisningspriset gick för tredje gången till Villmanstrands tekniska universitet.

Undervisningsprisets hedersomnämnande gick i år till kursen Climate Business inom miljöledning för företag vid handelshögskolan vid Jyväskylä universitet och den ansvariga läraren, doktoranden Susanna Horn. Bidraget hade föreslagits av Pörssi Oy.