Universitetssektorns förhandlingsgrupp

Till förhandlingsgruppens uppgift hör bl.a. att svara för förbundets intressebevakning inom universitetssektorn samt planeringen av bevakningen, följa upp universitetens ställningstaganden och förslag som arbetsgivare och ta ställning till förnyelseprojekt. 

Medlemmar i Finlands Ekonomernas universitetssektorns arbetsgrupp:

Ulla Knifsund (Ekonomföreningen Merkur), ordförande
Eeva Houtbeckers (Helsingin Ekonomit)
Olli Manninen (Pirkanmaan Ekonomit)
Tapio Ruokolainen (Keski-Suomen Ekonomit)
Anne Suominen (Rauman Ekonomit)

Ta kontakt

Ombudsman

Tuomas Viskari

tfn +358400 4582 36

tuomas.viskari@ekonomit.fi