Finlands Ekonomer betjänar sina medlemmar i uppsägningssituationer

Ett anställningsförhållande kan upphöra på många sätt och under olika förhållanden. Arbetsgivaren kan säga upp arbetsavtalet antingen av orsaker som beror på arbetstagaren eller av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker. Vid allvarliga försummelser kan arbetsgivaren till och med häva arbetsavtalet.

Oavsett situation ska arbetsgivaren på det sätt som lagen kräver motivera varför arbetsavtalet upphör.  Vid behov betjänas du av Finlands Ekonomers jurister.

En uppsägning är ofta en stor chock och arbetslöshet är en stor livsförändring. Vi betjänar våra medlemmar också i uppsägningssituationer. Finlands Ekonomers jurister står till tjänst med anställningsrådgivning, utkomstskyddsombudsmannen ger råd om utkomstskydd för arbetslösa och karriärcoacherna stöder och hjälper dig att hitta nytt arbete. Arbetslösa får rabatt på medlemsavgift.

Anmäl dig genast vid arbets- och näringsbyrån

Anmäl dig genast, senast den första dagen du är arbetslös, som arbetssökande som söker heltidsarbete vid TE-byrån. Arbetslösheten räknas ha börjat först den dag du anmält dig som arbetssökande.

Beakta att om du kommer överens med din arbetsgivare om anställningens upphörande och har ingått ett så kallat avgångsavtal så har du ingen rätt till de förhöjda delarna av utkomstskyddet för arbetslösa. De förhöjda delarna är omställningsskyddets förtjänstdel för 200 dagar och förhöjd inkomstrelaterad dagpenning för 100 dagar. Du har inte rätt till dessa delar även om samarbetsförhandlingar har förts i företaget eller om uppsägningen har skett av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker.

Ta kontakt

Anställningsrådgivning

Finlands Ekonomers jurister betjänar dig i arbetslivets juridiska frågor.

tfn +35820693205 (vardagar 9-12)

Boka telefontid

Juristerna behandlar ärendena i den ordning de kommit in. Vi ber dig beakta att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet. 

Ta kontakt

Arbetslöshetsskyddsrådgivning

tfn +35820693273, kl. 9-12

Boka telefontid

Ta kontakt

Karriärcoacher

ura@ekonomit.fi

Boka telefontid