Hörnstenar i Finlands Ekonomers utbildningspolitik

Finlands Ekonomers utbildningspolitiska intressebevakning strävar efter att upprätthålla ekonomexamens prestige och de utexaminerade ekonomernas kompetens. Ekonomexamens prestige springer fram ur studerandenas och de utexaminerade ekonomernas kompetens och ur deras förmåga att hålla kompetensen uppdaterad i en föränderlig omgivning.

Finlands Ekonomer arbetar för att främja sina utbildningspolitiska mål i brett samarbete med universitet, studerandeföreningar, arbetsmarknadsorganisationer och politiska partier samt deras underorganisationer.

Ekonomkårens höga kvalitet grundar sig på grund-, fort- och vidareutbildning på hög nivå samt på forskning. I sina utbildningspolitiska riktlinjer som förnyas vartannat år framlägger Finlands Ekonomer sin syn på i vilken riktning den handelsvetenskapliga branschen och högskolesystemet bör utvecklas i Finland.  Centrala riktlinjer för 2013–2014:

Målet är en kunnig ekonomkår som med stöd av sin starka grundutbildning förmår inhämta nya kunskaper under hela karriären och uppfylla kraven i ett föränderligt arbetsliv.  Centrala teman för åren 2013–2014:

  • Kompetens är det viktigaste

  • Vidareutbildningen måste bli fungerande

  • Blicken inställd på magisterstadiet

  • I utbildningen är målen viktigare än strukturerna

Utbildningspolitiskt samarbete görs med flera olika parter på många olika delområden. 

Akava - arbetsmarknadsorganisation för högt utbildade

ABS  – förening för handelsvetenskapliga universitetsenheter i Finland 

Teknikens Akademikerförbund TEK – intresseorganisation för diplomingenjörer och arkitekter 

Tradenomförbundet TRAL – intresseorganisation för tradenomer

Undervisning- och kulturministerit (UKM) – bl.a. utveckling av utbildningspolitiken

Utbildningsstyrelsen –  ämbetsverk som är underställt undervisningsministeriet och arbetar med utveckling av undervisningen