Utbildningspolitiska riktlinjer

Finlands Ekonomernas utbildningspolitik styrs av de utbildningspolitiska riktlinjer som förbundsmötet har godkänt. Riktlinjerna utarbetades första gången 2000 och de nyaste riktlinjerna är för åren 2013–2014. Det har skett snabba förändringar på högskolefältet under de senaste åren.  För att Finlands Ekonomernas linjer ska vara aktuella och relevanta förnyas riktlinjerna med ungefär två års mellanrum.

De utbildningspolitiska riktlinjerna betonar vikten av att planera examina och fastställa deras inlärningsmål. Finlands Ekonomer utgår från att en klar definition och kommunikation av den kompetens som examina ger är viktigare än uppdelningen universitet-yrkeshögskola.

Högskolorna måste ge färdigheter för livslångt lärande, personlig utveckling, internationalism och handlande i samhället. Det är viktigt att bra undervisning och utveckling av undervisningen uppskattas. Dessutom måste alla ha en likvärdig chans att bli antagen till högskoleutbildning, avlägga sina studier och få arbete efter utexamineringen.

Ta kontakt

Ombudsman, utbildningspolitik

Suvi Eriksson

tfn +358201299268

suvi.eriksson@ekonomit.fi