Utbildningspolitiska utskott

Vill du vara med och påverka den ekonomiska utbildningen? Finlands Ekonomers utbildningspolitiska utskott bereder arbetet i syfte att påverka utbildningspolitiken och är en expert inom utbildningspolitiken.

Utskottets medlemmar besitter omfattande kompetens och erfarenhet från universitet, yrkeshögskolor, vuxenutbildning och studentpolitik. Som medlem i utskottet har du god insyn i utbildningspolitiken och kan påverka utvecklingen av den ekonomiska utbildningen

Utbildningspolitiska kommitténs uppgifter:

  • planera och ställa upp mål för förbundets utbildningspolitiska verksamhet på kort och lång sikt
  • följa den allmänna utbildningspolitiska debatten samt särskilt utvecklingen av den ekonomiska utbildningen och dess kvalitet
  • med sin sakkunskap stöda förbundets utbildningspolitiska ombudsmän i deras arbete
  • ta ställning till utvecklingen av den ekonomiska utbildningen
  • göra förslag som gäller utvecklingen av förbundets utbildningspolitiska verksamhet och relaterad service och påverkan samt informeringen om dessa
  • följa förverkligandet av godkända utbildningspolitiska riktlinjer samt vid behov bereda utbildningspolitiska ärenden som ska behandlas av förbundsstyrelsen
  • på begäran ge Finlands Ekonomers styrelse utlåtanden i frågor som gäller utbildningspolitik och kvaliteten på den ekonomiska utbildningen samt behandla övriga uppgifter som styrelsen har ålagt kommittén.

Medlemmar på Finlands Ekonomernas utbildningspolitiska utskottet 2014-2015:

Ville Niukko (Turun seudun Ekonomit), ordförande

1. Heli Hookana (Helsingin Ekonomit)
2. Ville Kaukoranta (Boomi)
3. Jonne Kettunen (Finanssi)
4. Helena Nordström (Merkur)
5. Aino Toppi (Helsingin Ekonomit)
6. Tapio Ruokolainen (Keski-Suomen Ekonomit)
7. Juha-Matti Saksa (Etelä-Karjalan Ekonomit)
8. Mari Simola (Helsingin Ekonomit)
9. Olli Tehikari (TuKY)