Överraskningar i arbetslivet – Arbetslöshetsskyddet tryggar din utkomst

Arbetslöshetsskyddet är en frivillig medlemsförmån för medlemmar i Finlands Ekonomer eftersom vår medlemskår består av både företagare och löntagare. Du kan bli medlem i arbetslöshetskassan IAET om du är löntagare och bosatt i Finland eller anställd av ett finländskt bolag utomlands, en s.k. utstationerad arbetstagare.

Företagare får utkomstskydd via Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa AYT

Löntagare får arbetslöshetsdagpenning från IAET-kassan 

IAET-kassan betalar inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning om medlemmen blir arbetslös, permitteras eller får en förkortad arbetsvecka. En medlem som före arbetslösheten har varit medlem i kassan i minst 26 veckor och uppfyller arbetsvillkoret är berättigad till dagpenning.

Villkoret om arbetsnärvaro uppfylls

  • när personen under de närmast föregående 28 månaderna (granskningsperioden) varit 26 veckor, där varje vecka består av minst 18 timmar, i sådant arbete som omfattas av försäkringen
  • om den ordinarie arbetstiden enligt arbetsavtalet t.ex. under utjämningsperioden för treskiftsarbete varit i genomsnitt minst 18 timmar per kalendervecka och lönen kollektivavtalsenlig
  • om branschen inte omfattas av ett kollektivavtal är lönen för heltidsarbete 2016 minst 1173 euro/mån.

Nivån på ditt inkomstrelaterade arbetslöshetsskydd kan du kontrollera med hjälp av IAET-kassans dagpenningsräknare.

Ta kontakt

Arbetslöshetsskyddsrådgivning

tfn +35820693273, kl. 9-12

Boka telefontid

Ta kontakt

Medlemssekreterare

Carina Feodoroff

tfn +358201299246

carina.feodoroff@ekonomit.fi