Ansök till Finlands Ekonomers utskott för perioden 2018–2020

Som ekonom- eller studerandemedlem i våra utskott kan du påverka våra medlemmars ställning i arbetslivet och samhället. Samtidigt kan du vara med och utveckla den ekonomiska utbildningen.

Ansökningsblanketten

Ansökningblanketten (Utbildningspolitiska kommittén och arbetslivsutskottet)

Ansökningblanketten (Företagardelegationen)

Ansökningstiden går ut den 25 november 2017 kl. 23:59.

Läs mer om följande:

Till alla utskott väljs 5–8 medlemmar. Utskotten sammanträder cirka 3–6 gånger per år, i regel kvällstid. Du kan ställa upp som kandidat även om du inte är medlem i din medlemsförenings styrelse eller direktion.

Du ställer upp som kandidat till Finlands Ekonomers utskott genom att fylla i ansökningsblanketten jämte CV-information på nätet. CV-informationen används endast av de aktörer och organ som deltar i beslutsfattandet under ansökningsprocessen.

Om du tidigare på hösten ställt upp som kandidat till Finlands Ekonomers styrelse och i detta sammanhang meddelat att du även ställer upp som kandidat till utskotten behöver du inte skicka en ny ansökan. Ansökan till företagardelegationen görs separat med en annan ansökningsblankett.

Utbildningsdag för utskott

Utbildningsdagen ordnas den 20 januari 2018 i Vanda (Sokos Hotel Vantaa).

Mer information:

  • Utbildningspolitiska kommittén: Utbildningspolitisk ombudsman Suvi Eriksson, tfn 040 848 8935
  • Arbetslivskommittén: Arbetsmarknadsdirektör Riku Salokannel, tfn 040 724 9566
  • Företagardelegationen: Kundrelationsansvarig Salla Grönholm, p. 040 515 9491

Kontakta Tuuli Marttila om du har frågor som gäller ansökningarna, tuuli.marttila@ekonomit.fi, tfn 040 519 2007

Finlands Ekonomer

tfn +358201299299

info@ekonomit.fi

Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors