Ansök till Finlands Ekonomers utskott för perioden 2018–2020

Som ekonom- eller studerandemedlem i våra utskott kan du påverka våra medlemmars ställning i arbetslivet och samhället. Samtidigt kan du vara med och utveckla den ekonomiska utbildningen.

Vi söker aktiva personer till Finlands Ekonomers utskott, läs mer om följande:

Läs mer:

Till alla utskott väljs 5–8 medlemmar. Utskotten sammanträder cirka 6–9 gånger per år, i regel kvällstid. Du kan ställa upp som kandidat även om du inte är medlem i din medlemsförenings styrelse eller direktion.

Du ställer upp som kandidat till Finlands Ekonomers utskott genom att fylla i ansökningsblanketten jämte CV-information på nätet. CV-informationen används endast av de aktörer och organ som deltar i beslutsfattandet under ansökningsprocessen.

Om du tidigare på hösten ställt upp som kandidat till Finlands Ekonomers styrelse och i detta sammanhang meddelat att du även ställer upp som kandidat till utskotten behöver du inte skicka en ny ansökan.

Fyll i ansökningsblanketten här.

Ansökningstiden går ut den 19 november 2017 kl. 23:59.

Efter att ansökningstiden gått ut den 19 november 2017 får alla sökande per e-post närmare information om hur ansökningsprocessen framskrider.

Utbildningsdag för utskott

Utbildningsdagen ordnas den 20 januari 2018 i Helsingfors.

Mer information:

  • Utbildningspolitiska kommittén: Utbildningspolitisk ombudsman Suvi Eriksson, tfn 040 848 8935
  • Arbetslivskommittén: Arbetsmarknadsdirektör Riku Salokannel, tfn 040 724 9566

Kontakta Tuuli Marttila om du har frågor som gäller ansökningarna, tuuli.marttila@ekonomit.fi, tfn 040 519 2007

Finlands Ekonomer

tfn +358201299299

info@ekonomit.fi

Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors