Utveckling av kompetensen under arbetslöshet

Frivillig utbildning som stöds med arbetslöshetsunderstöd

 • OTTY (länk till OTTYs webbplats)
 • En arbetslös arbetssökande kan studera på heltid under arbetslöshetstiden om han eller hon har fyllt 25 år senast när studierna börjar och arbets- och näringsbyrån har ansett att utbildningen är nödvändig för att personen ska få arbete.
 • Med studierna kan man skaffa sig ett nytt yrke eller slutföra avbrutna studier.
 • För studietiden betalas den arbetslöshetsförmån som personen har rätt till som arbetslös.

Arbetskraftsutbildning

 • Arbetskraftsförvaltningen erbjuder arbetslösa och personer som hotas av arbetslöshet arbetskraftsutbildning.
 • Arbetskraftsutbildningen är gratis för studeranden.
 • På den egna arbets- och näringsbyrån får du information om kurserna och här söker du också till utbildningen.
 • Mer information om utbildningsinnehållet får du genom att kontakta Utbildningslinjen.
 • Du får ekonomiskt understöd för utbildningen från din arbetslöshetskassa.

Exempel på olika typer av arbetskraftsutbildning:

 • KEKO-kurser anordnas av olika utbildnings- och konsultorganisationer med ELY-centralernas finansiering. Samarbete med små och medelstora företag ingår i utbildningen. Du söker till utbildningen via arbets- och näringsbyrån. Du får information om kurserna på den lokala arbets- och näringsbyrån  eller arbetsförvaltningens webbplats.
 • FEC-kurser (FEC = Further Educated with Companies) anordnas av olika utbildnings- och konsultorganisationer. Kurserna ordnas för förvärvsarbetande, personer som hotas av arbetslöshet och för arbetslösa. Samarbete med företag ingår i utbildningen. Du får information om kurserna på den lokala arbets- och näringsbyrån eller på webbplatsen te-palvelut.fi.
 • Med hjälp av examensinriktad fortbildning kan du göra dig kompetent från en bransch till en annan via ett särskilt utbildningsprogram. Denna utbildning ordnas av universitet och deras fortbildningscentraler samt yrkeshögskolor.

Söktjänster för utbildning på nätet

 • Utvecklingscentralen för informationssamhälle TIEKE upprätthåller söktjänsten kurssihaku.fi. Information om den utbildning du är intresserad av kan du söka till exempel enligt utbildningsområde, utbildningsanordnare eller utbildningsspråk.
 • Opintopolku innehåller information och länkar till läroanstalter, ansökan till utbildning och webbstudier. Opintopolku finns också på svenska och på engelska.
 • På portalen Finlands Virtualyrkeshögskola kan du söka examensutbildning och fortbildning samt öppen utbildning i yrkeshögskolor.
 • Information om vuxenutbildning finns på Opintopolku.
 • Informationstjänst för studier vid öppna universitet: http://www.avoinyliopisto.fi/