Utvecklingssamtalet förbättrar arbetsvälmåendet

Utvecklingssamtalet är ett konfidentiellt samtal mellan arbetstagaren och hans/hennes närmaste förman. Utvecklingssamtal bör föras regelbundet, ungefär en gång om året. Under samtalet behandlar man den anställdas arbete, målsättning, kompetens och kompetensutveckling samt arbetsvälmående. I utvecklingssamtalet behandlar man den anställdas arbete och situation som en helhet och besluten antecknas och uppföljs. 

I utvecklingssamtalet är det värt att komma fram med vad du kan, vad du i framtiden vill koncentrera ditt kunnande på och vad du är intresserad av. Om det är en utmaning för dig att definiera din egen kompetens eller om du vill ha sparringhjälp så kan du kontakta Finlands Ekonomernas karriärcoacher

Hur kan man förbereda sig inför ett utvecklingssamtal?

Arbetstagaren:

 • Arbetstagaren förbereder sig vanligen inför ett utvecklingssamtal genom att fylla i en utvecklingssamtalsblankett.
 • Före utvecklingssamtalet lönar det sig att på nytt gå igenom organisationens strategi och enhetens mål och fundera över vilken betydelse det egna arbetet har och hur det motsvarar strategin och målen.
 • Fundera även över hur du vill utveckla din kompetens och hurudant stöd du får och önskar få av organisationen, ditt team och din förman för att uppnå dina mål.
 • Det är bra att berätta öppet hur du orkar i arbetet och om arbetsvälmående. Det är även bra att framföra synpunkter gällande interna relationer och atmosfären på arbetsplatsen och hur man kan förbättra dessa.   

Förmannen:

 • Det är även väsentligt att förmannen är insatt i utvecklingssamtalet och att han/hon funderar över sin roll som arbetstagarens stöd.
 • Ett lyckat utvecklingssamtal ger förmannen värdefull information om arbetstagarens kompetens, målsättning, motivation och arbetsvälmående samt information om organisationens allmänna atmosfär.

Vad innehåller utvecklingssamtalet?

Mål som hänför sig till arbetet och som utgår från strategins och enhetens målsättningar

 • kärnmålen och uppföljningen av dem
 • prioritering av uppgifter

Komponenter som behövs för att uppnå målen

 • kompetensutveckling
 • organisationens stöd/förman, team, övrig organisation-redskap

Personliga utvecklingsmål  och -önskemål

Att orka i arbetet och arbetsvälmående (som en del av bl.a. uppföljningen av sjukdagar, övertid och flextid)

 • arbetsmängden
 • interna relationer på arbetsplatsen

Övrigt man kommit överens om under utvecklingssamtalet och åtgärder som ska vidtas

Talar man om lönen under utvecklingssamtalet?

Under utvecklingssamtalet kan man även föra löneförhandlingar eller så väljer man att diskutera löner separat. Det är även viktigt att förbereda sig väl inför löneförhandlingen. Du får aktuell jämförelsestatistik över ekonomernas löner och tips inför löneförhandlingarna från Finlands Ekonomernas lönerådgivning.