Finlands Ekonomer betjänar dig som vill utveckla din kompetens 

Utveckling av kompetensen är förutsättningen för all utveckling och du vinner alltid på att satsa på detta. Finlands Ekonomer tillhandahåller mångsidiga tjänster för ekonomer i olika uppgifter.

Tillsammans med våra medlemsföreningar ordnar vi årligen hundratals olika evenemang där du också kan skapa nätverk och dela med dig av ditt kunnande till dina kolleger. Personlig hjälp får du till exempel av våra karriärcoacher och mentorskapsprogrammet.

Kompetensen består både av yrkesmässig kompetens som förvärvats via studier och arbete och av egna personliga styrkor såsom förmåga att komma med idéer eller analytiskhet. För att klara sig i arbetslivet är det också viktigt att behärska allmänna arbetslivsfärdigheter tillräckligt bra, till exempel samarbetsfärdigheter och olika tillvägagångssätt i arbetsgemenskapen.

Åldern inverkar också på vår kompetens och våra styrkor, men förändringarna som beror på åldrandet är mycket individuella. De ungas styrkor på arbetsmarknaden är bland annat att de har den senaste kunskapen i branschen, goda språkkunskaper och datatekniska färdigheter. En äldre arbetstagares trumfkort är till exempel gedigen yrkeskompetens och tyst kunskap, sociala färdigheter och en hög arbetsmoral. Inlärningsförmågan förblir god ända in i ålderdomen.

Reagera i tid på en eventuell obalans mellan utmaningarna i arbetet och ditt kunnande och diskutera detta med din förman. Behöver du kanske mer kunskap för att klara av arbetet? Eller borde arbetets innehåll ändras om för att arbetet skulle vara mer intressant och så att du bättre skulle kunna utnyttja dina styrkor och ditt kunnande?