Öva att enkelt svara på frågorna i en videointervju

I medlemstjänsten kan du som medlem i Finlands Ekonomer öva att svara på frågor i en videointervju. Innan det egentliga rekryteringstillfället, ger vi våra medlemmar en möjlighet att öva sig hur det är att delta i en videointervju och samtidigt bli bättre på att göra en videoansökan. Om du vill kan våra karriärcoacher ge feedback beträffande videon.

Fördelarna med att svara på frågorna i en videointervju: 

  • en video säger mer än ett CV
  • personen lyfts fram
  • företagen minns dig bättre
  • inget resande
  • du bekantar dig med arbetsgivarens personal och utrymmen
  • videointervjun är som en normal arbetsintervju.

Hur förbereder jag mig inför en videointervju?

Man skall förbereda sig noggrant inför en videointervju. Lyssna först på frågorna i lugn och ro och gör anteckningar. Alla som inbjudits att delta i videointervjun får samma frågor vid samma tidpunkt, så alla har samma möjlighet att lyckas, d.v.s. övning ger färdighet även i detta avseende.

Det räcker med en vanlig bärbar dator för att delta 

Banda in svaren i ett välbelyst och lugnt utrymme. Kom ihåg att se in i kameran och kontrollera att det inte finns något störande i bakgrunden. Ta även i beaktande att du har ett lämpligt avstånd till kameran. Din dator bör ha tillgång till internet och kamera. Inspelningen kan väl göras med den bärbara datorns integrerade kamera, d.v.s separat kamera eller mikrofon behövs inte.

Samarbetspartner i videointervjuerna är Recruitby.net