Kiinnostavatko työmarkkina-asiat? - Tule yhdyshenkilöksi

Suomen Ekonomien yhdyshenkilötoiminta on työmarkkina-asioista kiinnostuneiden verkosto työpaikoilla. Se kattaa sekä yksityisen että julkisen sektorin. Verkostoon kuuluu yli 500 Suomen Ekonomien jäsentä.

Mikä on yhdyshenkilötoiminnan tarkoitus?

Yhdyshenkilön päätehtävänä on toimia tiedonvälittäjänä oman työpaikan ekonomien ja Suomen Ekonomien toimiston välillä. Kun yhdyshenkilö välittää tietoa Suomen Ekonomeihin, hän voi vaikuttaa siihen, että suuntaamme toimintamme oikeisiin asioihin. Tehtävä työllistää juuri niin paljon kuin itse haluaa ja oma työ antaa myöten.

Työnantajajärjestöt ajavat sopimusjärjestelmäämme voimakkaasti paikallisen sopimisen suuntaan. Tällöin on tärkeää, että työpaikoilla on yhdyshenkilöitä, jotka ovat saaneet koulutusta työmarkkinaedunvalvonnan kysymyksissä.

Millainen on yhdyshenkilön rooli?

Yhdyshenkilönä toimiminen ei tuo virallista luottamushenkilöasemaa työpaikalla. Yhdyshenkilönä toimiessa saa kuitenkin valmiudet toimia jatkossa virallisissakin luottamustehtävissä, joita ovat työpaikasta riippuen joko luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun tai yhteyshenkilön tehtävät

Koska yhdyshenkilöllä ei ole virallista asemaa, ei hänen valintansa edellytä virallista valintamenettelyä. Yhdyshenkilön tulee olla Suomen Ekonomien jäsen ja myös hänen edunvalvontansa tulee olla Suomen Ekonomeissa.

Koulutuksissa, tilaisuuksissa ja viestinnässä asioita lähestytään työntekijän näkökulmasta, joten yhdyshenkilötoiminta on tarkoitettu pääasiassa työntekijäasemassa oleville. Yrittäjien ja työnantaja-asemassa olevien kohdalla voidaan kuitenkin tehdä tilanteesta tai asemasta riippuen poikkeuksia. Yhdyshenkilönä voi toimia myös Suomen Ekonomien opiskelijajäsen, joka on jo työelämässä tai valmistuu lähiaikoina. Yhdyshenkilöiden määrää työpaikalla ei ole rajattu

Miten yhdyshenkilöitä koulutetaan?

Suomen Ekonomien vuosittaisia yhdyshenkilöille suunnattuja tapahtumia ovat uusien yhdyshenkilöiden koulutus keväällä ja työmarkkinaseminaari syksyisin. Uusien yhdyshenkilöiden koulutuksessa käydään läpi työmarkkinaedunvalvonnan perusasioita ja yhdyshenkilötoiminnan tavoitteita. Koulutukseen kutsutaan kaikki uudet yhdyshenkilöt.

Työmarkkinaseminaari on suunnattu kaikille yhdyshenkilöille ja siellä keskitytään ajankohtaisiin edunvalvontateemoihin. Seminaarissa luennoivat toimiston asiantuntijoiden lisäksi ulkopuoliset valittujen teemojen huippuosaajat.

Yhdyshenkilöiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti voidaan myös järjestää muita koulutustilaisuuksia alueellisesti. Kaikki yhdyshenkilöille suunnatut koulutukset ovat maksuttomia.