Tuomala valmistui kauppatieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 1966. Hän toimi Teollistamisrahaston toimitusjohtajana, Hankkijan pääjohtajana ja vuorineuvoksena.

Pertti Tuomalan puheenjohtajakaudella vuosina 1972–1974 otettiin ekonomikunnan yhtenäisyyden ja järjestöllisen elinvoiman kannalta ratkaiseva askel. Suomen- ja ruotsinkieliset ekonomijärjestöt yhdistyivät Suomen Ekonomiliitto – Finlands Ekonomförbund SEFE ry:ksi.

Merkittävä uudistus oli liiton yhteiskunnallisen edunvalvonnan konkretisoiminen. Vaikuttamiskohteina olivat ekonomitutkinnon uudistus, kauppakorkeakouluverkoston laajeneminen ja työmarkkinatoiminta. Viimeksi mainitun tuloksena oli muun muassa liittyminen Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelukuntaan (YTN).

Tärkeä kehitysaskel oli liiton harjoittaman ammatillisen koulutustoiminnan voimistaminen. Perustettiin Suomen Ekonomisäätiö, jonka pohjalle rakennettiin myöhemmin Suomen Ekonomisäätiön Koulutuskeskus SEFEK, yksi aikansa menestyksekkäistä liiketaloustieteellisen täydennyskoulutuksen järjestäjistä.

Muita avauksia olivat liiton ensimmäisten omien toimitilojen hankkiminen ja jäsenistön kattavan sähköisen jäsenrekisterin luominen jäsenyhdistysten ja liiton käyttöön.

Asiantuntijana hän arvosti osaamista ja loi ympärilleen luottamuksen ilmapiirin. Ihmisenä ”Pepe” oli empaattinen jo paljon ennen kuin siitä tuli muotia. Seuramiehenä hän loi kaskuillaan ja kommenteillaan hyvän pohjavireen tilaisuuksiin, joissa kaikki läsnäolijat saivat hänen huomionsa.

Pertin vaikutus liitossa ja hänen kanssaan toimineissa säilyy pitkään.

Markku von Hertzen

Kirjoittaja on toiminut Suomen Ekonomeissa kehitys- ja johtotehtävissä sekä luottamustehtävissä 1970-luvulta lähtien ja on tällä hetkellä liittoneuvoston jäsen.