Mikä on Akava ja ketkä ovat Akavan jäseniä?

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenjärjestöä. Akavalla ei ole henkilöjäseniä, vaan sen jäseniä ovat ammattiliitot, kuten Suomen Ekonomit, Tekniikan akateemiset TEK, Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Lääkäriliitto.

Akavan tehtävä on valvoa ja edistää jäsenjärjestöihin kuuluvien yhteiskunnallisia, taloudellisia, ammatillisia ja koulutuksellisia etuja. Se on työelämän kehittäjä ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka edustaa korkeasti koulutettuja kolmikantaisissa neuvotteluissa ja työryhmissä, lainsäädäntöhankkeissa ja muissa vastaavissa.

Miten Akavan puheenjohtaja valitaan?

Akavan seuraava puheenjohtaja valitaan liittokokouksessa 14.11.2022 Akavan jäsenjärjestöjen kesken. Valinnasta järjestetään äänestys. Puheenjohtajan toimikausi alkaa liittokokouksen jälkeen ja jatkuu toukokuun 2024 liittokokoukseen asti.

Jäsenjärjestöjen äänimäärä riippuu niiden jäsenmäärästä. Toisin sanoen isoilla liitoilla on enemmän äänivaltaa kuin pienillä. Suomen Ekonomit on Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö. Kolme suurinta ovat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Tekniikan akateemiset TEK ja Insinööriliitto.

Ehdolle ovat asettuneet Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n toiminnanjohtaja Maria Löfgren ja Tekniikan akateemiset TEK:n toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

Kuinka Ekonomit valitsee puheenjohtajaehdokkaansa?

Ehdokkaamme Akavan puheenjohtajaksi valitsee Ekonomien hallitus.

Molemmat ehdokkaat on kutsuttu hallituksen kuultavaksi 25.10.2022 järjestettävään kokoukseen, jossa ehdokas myös valitaan.

Valintaa ei kerrota julkisuuteen ennen liittokokousta, koska se ei ole demokraattisen päätöksenteon kannalta rakentava menettelytapa. Toivomme, että avoin keskustelu säilyy loppuun saakka.

Mitä asioita Ekonomit painottaa valitessaan ehdokastaan?

Akavan puheenjohtajan pitää pystyä ajamaan uskottavasti Ekonomeille tärkeitä yhteiskunnallisia tavoitteita, kuten

  • vastuullista veropolitiikkaa
  • työelämän tasa-arvoa
  • työllisyyden edistämistä ja
  • kestävää talouskasvua.

Puheenjohtaja ei ole työmarkkinaneuvottelija, vaan vaikuttaja ja työelämän kehittäjä, jota kuunnellaan ja arvostetaan.

Suomen Ekonomit on poliittisesti sitoutumaton järjestö, joten ehdokkaan mahdollisella puoluetaustalla ei ole merkitystä.

Miten jäsenemme voivat osallistua?

Jäsenemme kuuluvat Suomen Ekonomeihin 25 paikallisyhdistyksen ja 14 opiskelijayhdistyksen kautta. Ekonomien hallitus edustaa yhdistyksiä ja sitä kautta jäsenistöä. Jäsenet voivat vaikuttaa Suomen Ekonomien linjaan oman jäsenyhdistyksensä kautta.

Jäsenet voivat osallistua ehdokkaan valintaan kertomalla hallitukselle, mitä kriteerejä sen pitäisi huomioida valintaa tehdessään. Niitä voi lähettää osoitteeseen edunvalvonta@ekonomit.fi 24.10. saakka.

Akava järjestää ehdokkaille paneelikeskustelun 8.11.2022 klo 17.30–18.30. Sitä voi seurata verkkolähetyksenä.

Lisätietoa puheenjohtajan valinnasta ja ehdokkaista löytyy Akavan sivuilta.