kuvituskuva vaahteranlehdet

Kysyimme neljältä oman paikallisen ekonomiyhdistyksen hallituksessa olevalta heidän kokemuksiaan hallitustyöskentelystä, millaista se on ja mitä se on antanut itselle. Miksi he ovat aikoinaan lähteneet mukaan toimintaan ja miksi he suosittelevat myös muita hakemaan hallitukseen.

Millaista on työskentely ekonomiyhdistyksesi hallituksessa?

Iida Kuronen, Suur-Savon Ekonomit:
Tuttu ekonomijäsen houkutteli minut mukaan Suur-Savon Ekonomien jäseneksi heti valmistuttuani vuonna 2014 ja siitä reilu vuosi eteenpäin hän kysyi, hakisinko hallitukseen. Toimin yhdistyksen sihteerinä ensimmäisen kolmivuotiskauden ja nyt olen toiminut kohta vuoden yhdistyksen Nuoret ekonomit -vastaavana sekä tapahtumakalenteri- ja yhdistyssivuvastaavana.  

Olemme jakaneet roolit hallituksessa niin, että vastuut ja työmäärät jakautuvat tasaisesti ja toimintamme on mahdollisimman läpinäkyvää myös jäsenille. Hallitus kokoontuu noin joka toinen kuukausi ja pyrimme järjestämään jäsentapahtumia kuukausittain. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuuroolinsa, jonka lisäksi jokainen ottaa vetovastuun 1-2:sta jäsentapahtumasta. Kokoonnumme aina loppuvuodesta miettimään, millaisilla resursseilla lähdemme rakentamaan tulevaa vuotta.  

Lauri Liljenbäck, Turun Seudun Ekonomit: Aloitin vuodenvaihteessa Turun Seudun Ekonomien nuorekonomi- ja opiskelijavastaavana, joten yleisen johtokuntatyöskentelyn lisäksi tehtäväkuvaani kuuluu yhdistyksen tutuksi tekeminen loppuvaiheen opiskelijoille sekä vastavalmistuneille. Pyrin siten pitämään johtokunnan keskustelussa ja päätöksenteossa tuoreen ekonomin näkökulman. Itsekin vastavalmistuneena pesti on minulle varsin sopiva.  

Olen itse aktiivinen järjestötoimija, joten ekonomiyhdistyksen johtokuntatyöskentely oli minulle erittäin luonnollinen asia. Olin tutustunut yhdistykseen jo opiskeluaikanani, mikä toki edesauttoi kiinnostusta entisestään.  

Titta Mikkonen, Pohjois-Karjalan Ekonomit: Aloitin hallituksen jäsenenä tämän vuoden keväällä, joten olen ollut hallituksessa mukana vasta puolisen vuotta. Toimin rahastonhoitajana. Vastuullani on muun muassa laskujen maksua, tapahtumatukien hakemista ja laskutusta sekä kuittien ja tiliotteiden dokumentointia.  

Anna Villa, Vaasan Ekonomit:
Lähdin mukaan Vaasan ekonomien hallitukseen kaudelle 2019. Hallituksen jäsenenä olen järjestänyt erilaisia tapahtumia, markkinoinut niitä sosiaalisessa mediassa ja osallistunut opiskelijatapahtumiin, kuten Wykypäiville ja Contact rekrymessuille yhdistyksen edustajana. Wykypäivillä pidimme rastia opiskelijoille ja rekrymessuilla annoimme vinkkejä cv:n hiomiseen sekä Vaasan alueella työllistymiseen.

Mikä sai sinut kiinnostumaan hallitustyöskentelystä? Mitä se antaa sinulle?

Iida Kuronen, Suur-Savon Ekonomit: Tunsin ekonomeista muutamia henkilöitä, mutta ajattelin, että hallituksessa pääsisin verkostoitumaan ja tutustumaan paremmin sekä omiin että lähialueen yhdistysläisiin. Samalla pääsee kehittämään toimintaa ja vaikuttamaan siihen, millaisia tapahtumia alueella järjestämme. Kysymme toki toiveita aktiivisesti myös rivijäseniltä, mutta koen, että hallituksessa ollessa tulee oltua kaikin puolin aktiivisemmin toiminnassa mukana.  

Titta Mikkonen, Pohjois-Karjalan Ekonomit:
Minut sai kiinnostumaan halu saada kokemusta hallitustyöskentelystä, verkostoitumismahdollisuudet sekä halu päästä vaikuttamaan. Kun mielenkiintoani hallitustyöskentelyä kohtaan tiedusteltiin, en epäröinyt vastata myöntävästi, sillä uskoin hallitustyöskentelystä olevan minulle enemmän hyötyä kuin kuormitusta.  

Työskentely hallituksessa antaa erinomaisen verkostoitumismahdollisuuden oman alani ihmisiin, arvokasta kokemusta sekä mahtavia muistoja.  

Lauri Liljenbäck, Turun Seudun Ekonomit: Hain mukaan, sillä koen johtokuntatyöskentelyn moninkertaistavan kaikkea sitä, mitä koen ekonomiyhdistyksen antavan jo itsessään. Kiteytän yleensä nämä haluun kuulua yhteisöön, oppia uutta ja kokea elämyksiä; ekonomiyhdistys jatkaa siitä, mihin kylteriyhteisö jäi.  

Nautin eniten, kun pääsen auttamaan ihmisiä ja organisaatiota toimimaan sekä kehittymään. Lisäksi halusin tutustua Suomen Ekonomien toimintaan näin käytännön tasolta.  

Anna Villa, Vaasan Ekonomit: Ennen hallitustyöskentelyä olin osallistunut useisiin paikallisyhdistyksen tapahtumiin, ja viihtynyt niissä. Halusin tulla mukaan tekemään niin elämyksellisiä kuin hyödyllisiä tapahtumia muille jäsenille, ja päätin hakea hallitukseen.  

Opin hallitustyössä uusia taitoja, kuten tapahtumamarkkinointia. Siinä olen oppinut kirjoittamaan osallistujia houkuttelevia tekstejä sekä valitsemaan oikeat julkaisuajankohdat somepäivityksille. Tämä on täysi vastakohta päivätyölleni julkisen rahoituksen parissa. Lisäksi hallituksessamme on mukana erilaisia ekonomeja, joilta olen oppinut erilaisia lähestymistapoja asioihin ja miten laajaa paikallisyhdistyksen sekä Suomen Ekonomien toiminta on. Samalla tässä myös tutustuu niin paikallisesti kuin koko Suomen laajuisesti muiden ekonomien kanssa.

Miksi suosittelisit hakemaan mukaan?

Iida Kuronen, Suur-Savon Ekonomit: Hallitustyössä oppii itsestään ja tavastaan toimia osana tiimiä. Näet kuinka muut tekevät asioita ja pääset oppimaan myös siitä. Yhdistyksillä on käytössä myös monia erilaisia järjestelmiä, joiden käyttöä et välttämättä oppisi omassa palkkatyössäsi. Yhdistyksen elinehtona on aktiiviset vapaaehtoiset ja on tärkeää, että hallituslaiset kokevat saavansa työskentelystä lisäarvoa. Olen mukana useammassa yhdistyksessä ja minusta on ihanaa, että voin viettää vapaa-aikaa hyvien hallitusystävien kanssa vaihtaen kuulumisia ja samalla kehittää ja järjestää mielekästä toimintaa alueen jäsenille.  

Titta Mikkonen, Pohjois-Karjalan Ekonomit: Hallituksen jäsenenä pääset vaikuttamaan järjestön toimintaan ja saat itsellesi arvokkaita kokemuksia. Hallitustyöskentely on antoisaa, hauskaa ja merkityksellistä.  

Lauri Liljenbäck, Turun Seudun Ekonomit: Hallitustyöskentely on todennäköisesti osittain astumista mukavuusalueen ulkopuolelle vie ekonomilta sitä kaikista tärkeintä eli aikaa, yhdistyksestä ja tehtävästä riippuen enemmän tai vähemmän, mutta jos sen voi sille antaa, saa kyllä vähintään saman verran takaisin muissa muodoissa. Tärkeimpänä uusiin ihmisiin tutustuminen, vuorovaikutus ja iloa osallistua yhteisen hyvän edistämisen, mutta toki ekonomiyhdistyksessä on kätevä hankkia myös ihan vain vakavasti otettavaa sekä hyödyllistä hallitustyöskentelykokemusta.  

Anna Villa, Vaasan Ekonomit: Suosittelen ekonomiyhdistyksen hallitukseen mukaan lähtemistä kaikille ekonomeille riippumatta siitä, millainen persoonallisuutesi tai taustasi on. Kun hallituksessa on mukana erilaisia ekonomeja vastavalmistuneista eläkeläisiin, niin vastaamme silloin parhaiten myös erilaisia jäseniämme. Moni muuttaa myös työn perässä valmistumisen jälkeen, ja hallitustyössä pääset luomaan luontevasti verkostoja uudessa kotikaupungissasi. Hae rohkeasti mukaan!  

Lisätietoja hallitushaun käynnistymisestä saat omasta ekonomiyhdistyksestäsi. Seuraa oman yhdistyksesi tiedotuskanavia. Yhdistysten yhteystiedot löydät kootusti täältä: www.ekonomit.fi/ekonomiyhdistykset