Saathan ylitöistäsi korvauksen?

Korvaamattomat ylityöt on ekonomeilla muiden korkeasti koulutettujen tapaan merkittävä joskin julkisuudessa vaiettu ongelma. Ylitöistä pidetään harvoin työaikakirjanpitoa, eikä niitä myöskään silloin korvata. Korvaamaton ylityö on harmaata työtä. Liukuva työaika ei estä ylityön syntymistä.

  • Ylityötä on työ, joka tehdään laissa säädetyn pisimmän mahdollisen säännöllisen työajan lisäksi (pääsääntöisesti yli 8 tuntia vuorokaudessa tai yli 40 tuntia viikossa).
  • ylityö tehdään aina työnantajan aloitteesta
  • mutta ylityötä on myös työ, jonka työnantaja on edellyttänyt tehtäväksi tiettyyn määräaikaan mennessä tietoisena siitä, että työtä ei voida saada valmiiksi annettuun määräaikaan mennessä säännöllisen työajan puitteissa, vaikka nimenomaista ylityöpyyntöä ei olisikaan esitetty
  • Vuorokautisesta ylityöstä tulee maksaa kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettua palkkaa tai vastaavasti korotettua vapaata.
  • kaikkia, sen mukaan 8/40 tunnin jälkeen ylitöistä tulee maksaa ylityökorvaukset.

Harmaa työ on menetettyä palkkaa

Jos 3 500 kuukaudessa ansaitseva tekee palkatonta ylityötä 30-vuotiaasta lähtien kolme tuntia joka viikko, on hän menettänyt 65-vuotiaana 157 000 euron bruttoansiot.

Myös eläke on pienentynyt 133 euroa kuukaudessa. Samoin korvaamattomat ylityöt pienentävät kaikkia ansiosidonnaisia etuuksia, kuten vanhempainvapaakorvauksia ja sairauspäivärahaa. Akavan tutkimuksen mukaan valtio ja kunnat menettävät jopa yli 129 miljoonaa euroa vuodessa verotuloja korvaamattomista ylitöistä.

Ota yhteyttä

Työsuhdeneuvonta 

Suomen Ekonomien juristit palvelevat sinua työelämän eri kysymyksissä.

p. +35820693205 (arkisin 9-12)

Varaa puhelinaika

Lakimiehet käsittelevät yhteydenotot lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä. Huomioithan, että työelämään liittyvien sopimusten käsittelemiseksi on hyvä varata kaksi arkipäivää.

Ota yhteyttä:

Suomen Ekonomien asiamiehet

p. +358201299299 (vaihde)