Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjyydestä

Mistä saan hyvää veroneuvontaa?

Suomen Ekonomit ei itse anna veroneuvontaa ei palkansaaja-asemassa oleville, eikä yrittäjille. Verottaja antaa luonnollisesti viranomaisena veroneuvontaa yrittäjille.

Suosittelemme Suomen Veronmaksajien keskusliiton jäsenyyttä, josta saa hyvää juridista veroneuvontaa, kirjanpitoneuvontaa sekä erilaista koulutusta.  Veronmaksajien keskusliitosta saavat myös ei-jäsenet maksullista veroneuvontaa.

Mistä löydän mallisopimuksia?

Suomen Ekonomien ja lakipalveluyritys Fondian yhteistyö mahdollistaa kaikille jäsenillemme maksuttoman pääsyn Fondian juristien laatimaan ja ylläpitämään sähköiseen lakitietopankkiin, josta käyttäjät voivat hakea selkeitä vastauksia liiketoiminnassaan ja työssään kohtaamiin lakikysymyksiin. VirtuaaliLakimies -palvelusta löytyy työkaluja yrittäjien ohella myös monella HR-ammattilaisella ja tukee kaikkia jäseniämme erilaisissa juridisissa kysymyksissä.

VirtuaaliLakimies -palvelusta löytyy yli 1700 suomen- ja englanninkielistä artikkelia, sekä kattava yli 150 kappaleen asiakirjamallipaketti käyttöohjeineen, joiden takaa löytyy Fondian kokeneet juridiikan asiantuntijat. Janne Ala-Sippola Fondiasta kertoo, että monet heidän juristeistaan ovat ennen Fondiaa työskennelleet eri toimialoilla yritysten lakimiehinä. Tänä aikana karttuneen käytännön kokemuksen arvoa ei voi liikaa hehkuttaa. Tämän ansiosta VirtuaaliLakimiehen artikkelit ovat käytännönläheinen tietolähde niin yrittäjille kuin koko yrityksen henkilökunnalle.

VirtuaaliLakimies -palvelu kattaa 10 liike-elämän keskeisintä juridiikan osa-aluetta:

1. Yhtiöoikeus

2. Henkilöstö

3. Omaisuus

4. Sopimukset

5. Talous

6. Rahoitus ja yritysjärjestelyt

7. Kuluttajansuoja ja tuotevastuu

8. Julkiset hankinnat ja kilpailuoikeus

9. Ympäristöoikeus ja rakentaminen

10. Tietosuoja

Esimerkiksi sopimukset otsikon alta löytyy artikkeleja ja sopimusten muistilistoja mm. seuraaviin sopimuksiin:

 • Salassapitosopimus
 • Aie- ja esisopimus
 • Puitesopimus
 • Yhteistyösopimus
 • Myyntisopimus
 • Edustus- eli agenttisopimus
 • Edustussopimuksen keskeiset ehdot
 • Jälleenmyyntisopimukset
 • Lisenssisopimus
 • IT-sopimukset
 • Kiinteistön kauppa ja muu luovutus
 • Kansainvälinen kauppa
 • Vuokrasopimus
 • Toimeksianto- ja konsultointisopimus
 • Vakuutussopimus
 • Rahoitussopimus 

Janne Ala-Sippola Fondiasta kertoo, että palvelun ideana on se, että käyttäjä ensin tarkistaa palvelusta mitä seikkoja esimerkiksi jossakin sopimuksessa tulisi ottaa huomioon ja tämän jälkeen hän voi katsoa asiakirjamallista mitä sopimuspohja pitää sisällään ja perehtyä sen käyttöohjeisiin.

VirtuaaliLakimies –palvelun käyttöönotto tapahtuu helposti rekisteröitymällä osoitteessa www.virtuaalilakimies.fi ja ilmoittamalla kampanjakoodisi rekisteröitymisen yhteydessä. Kampanjakoodin löydät Suomen Ekonomien jäsensivuilta. Lisätietoja: Suomen Ekonomit, Riku Salokannel 0201 299 219, riku.salokannel@ekonomit.fi Fondia Oy, Janne Ala-Sippola, +358 20 7205 411, janne.ala-sippola@fondia.fi

Miten työttömänä aloitettu yritystoiminta vaikuttaa ansiopäivärahaan?

TE-toimisto tutkii työttömyysaikana aloitetun yritystoiminnan. Työttömyysaikana aloitettu yritystoiminta katsotaan pääsääntöisesti päätoimiseksi, jolloin oikeutta ansiopäivärahaan ei ole.

Mihin työttömyyskassaan yrittäjän kannattaa kuulua?

Työttömyyskassoja on olemassa kahdenlaisia: palkansaajien ja yrittäjien työttömyyskassoja. IAET-kassa on palkansaajien työttömyyskassa, yrittäjien työttömyyskassoja ovat AYT ja SYT.

Jos olet palkkatyössä ja harjoitat yritystoimintaa sen ohella, kannattaa sinun kuulua IAET-kassaan.

Päätoimisena yrittäjänä voit kuulua IAET-kassaan korkeintaan 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta lukien.

Päätoimisen yrittäjän on kuitenkin yritystoiminnan aloitettuaan hyvä harkita liittymistä yrittäjien työttömyyskassaan katkottoman ansioturvan varmistamiseksi mahdollisen työttömyyden aikana.

Jäät IAET-kassan jäseneksi

 • Jäsenenä on mahdollista olla korkeintaan 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta.
 • Jos yritystoiminta päättyy 18 kuukauden aikana ja jäät työttömäksi, on sinulla oikeus ansiopäivärahaan IAET-kassasta aiemman palkkatyön perusteella. Tätä kutsutaan jälkisuojaoikeudeksi.
 • 18 kuukauden jälkeen sinulla ei ole ansioturvaa työttömyyden varalle.

Liityt yrittäjien työttömyyskassaan

 • Jäsenyyden vaihtaminen IAET-kassasta yrittäjien työttömyyskassaan tulee tehdä katkottomasti.
 • Jos liityt yrittäjien työttömyyskassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta, ei työttömyyden aikaiseen ansioturvaan tule katkoksia.
 • Yrittäjän työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa työttömyyden ajalta, kun olet harjoittanut yritystoimintaa 15 kuukautta yrittäjäkassan jäsenenä.
 • 18 kuukauden jälkisuojaoikeus on voimassa myös yrittäjäkassan jäsenenä.
 • Löydät lisätietoa yrittäjäkassan jäsenyyttä koskien esimerkiksi www.ayt.fi.

Jos aloitat yritystoiminnan työttömänä ollessasi, katsotaan yritystoiminta useimmiten päätoimiseksi, jolloin ansiopäivärahaa ei voida maksaa. 

Aloittaessasi yritystoiminnan ota yhteyttä työttömyysturvaneuvontaan lisätietojen saamiseksi.  

Kuka on yrittäjä työttömyysturvassa?

Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa. Työttömyysturvan yrittäjämääritelmä ei aina ole yhtenevä esimerkiksi verotuksessa tai työlainsäädännössä käytettyjen määritelmien kanssa.

Yrittäjäksi katsotaan

 • ammatin- tai elinkeinonharjoittaja
 • maatalousyrittäjä
 • avoimen yhtiön yhtiömies
 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • Yrityksen osaomistaja tai perheenjäsen,

o   joka työskentelee johtavassa asemassa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen) yrityksessä, josta omistaa itse vähintään 15 % tai yhdessä perheensä kanssa omistatte/perhe omistaa vähintään 30 %

o   joka työskentelee yrityksessä, mutta ei ole yrityksessä johtavassa asemaa ja omistaa yhdessä perheensä kanssa tai perhe omistaa vähintään 50 % yrityksestä.

 • Henkilöt, joiden työ ei ole työsuhteista, kuten toimeksiantosuhteessa työskentelevät, freelancerit ja laskutusosuuskuntien kautta työnsä laskuttavat.

Kokoaikatyöni on päättymässä ja minulla on ollut sen ohella sivutoimista yritystoimintaa. Voinko saada ansiopäivärahaa?

TE-toimisto tutkii yritystoiminnan. Jos he katsovat yritystoiminnan olevan sivutoimista, ansiopäivärahaa voidaan maksaa. Jos päätoimista, ei ansiopäivärahaa voida maksaa. Pääsääntönä on, että yritystoimintaa voidaan pitää sivutoimisena, jos olet tehnyt yritystoiminnan aikana kokoaikatyötä vähintään kuusi kuukautta. Toiminnan on pysyttävä työttömyyden aikana samanlaajuisena kuin kokoaikatyön ohella. Jos toiminnan laajuus muuttuu, tutkii TE-toimisto yritystoiminnan uudelleen. Jos sivutoimisesta yritystoiminnasta on tuloja, maksetaan ansiopäiväraha soviteltuna.

Miten yrittäjyys vaikuttaa jäsenetuihin ja jäsenmaksuun?

Yrittäjyys ei itsessään vaikuta jäsenyyteesi Suomen Ekonomeissa, se voi jatkua normaalisti kaikkine etuineen ja palveluineen. Meiltä löytyy lisäksi myös erityisesti yrittäjille suunnattuja palveluja ja tapahtumia. Löydät niistä lisää tietoa täältä.

Yrittäjyys vaikuttaa kuitenkin olennaisesti työttömyysturvaan sekä sitä kautta IAET-kassan jäsenyyteesi ja kassan osuuteen jäsenmaksussasi. Yrittäjille löytyy kaski työttömyyskassavaihtoehto, toinen on Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien Työttömyyskassa – AYT ja toinen Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa – SYT.

Jos liityt jompaankumpaan yrittäjäkassaan, saamme siitä automaattisesti tiedon ja IAET-kassan jäsenyys voidaan lopettaa liittymistä edeltävälle päivälle. Loppuvuoden osuus IAET-kassan maksusta voidaan sitten joko siirtää hyvitykseksi ensi vuoden jäsenmaksuusi tai palauttaa sinulle. Muussa tapauksessa tarvitsemme erillisen eroilmoituksen IAET-kassan jäsenyyden lopettamiseen. Vapaamuotoinen sähköpostiviesti osoitteeseen jasenrekisteri@ekonomit.fi riittää hyvin.

Lisätietoa siitä, mihin työttömyyskassaan yrittäjän kannattaa kuulua, löytyy aiemmasta vastauksesta ylempää.