Pääaineena yritysjuridiikka

Yritysjuridiikassa keskitytään taloushallinnon juridiikkaan. Opetuksessa korostuvat sopimusten laadintaan, vakuuksien hallintaan, yhtiöihin, arvopaperimarkkinoihin sekä verotukseen ja verosuunnitteluun liittyvät näkökohdat. Laskentatoimen sivuaineopintojen yhdistäminen yritysjuridiikan maisteriopintoihin mahdollistaa syvälle menevät tiedot taloushallinnon juridisten ongelmien ymmärtämiseksi.

Tyypillisiä tehtävänimikkeitä: työsuhdepäällikkö, lakiasioiden hoitaja. 

Ota yhteyttä

Asiamies, koulutuspolitiikka

Suvi Eriksson

p. +358408488935

suvi.eriksson@ekonomit.fi