Yritystoiminta ja tiimityöskentelytaidot - Ekonomin käytännön vuorovaikutustaitoja jo fuksivuonna

Ensimmäinen opiskeluvuosi on usein täynnä perusteorioiden opiskelua sekä massaluennoilla istumista. Työelämälähtöisyys ja käytäntö ovat usein kaukana näistä luentosaleista. Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa ensimmäisen vuoden opintoja vie lähemmäs käytäntöä kahdeksan kuukauden Yritystoiminta ja tiimityöskentelytaidot -opintojakso, jossa opiskelijat pääsevät solmimaan aitoja yrityskontakteja ja harjoittelemaan tiimityötaitoja tulevaisuuden varalle.

Opintojaksolla kaikki noin 240 uutta opiskelijaa jaetaan 5-8 hengen tiimeihin, joissa toimitaan koko lukuvuoden ajan. Yhdessä he tutustuvat vuoden aikana kummiyrityksen toimintaan sekä kehittävät ryhmätyö-, esiintymis- ja projektinhallintataitojaan. Tiimit toimivat myös hyvänä keinona uusille opiskelijoille tutustua kanssaopiskelijoihinsa.


 

 

 

 

 

Kahdeksan kuukauden mittaisen opintojakson aikana suoritettavat tehtävät nivoutuvat ensimmäisen vuosikurssin muuhun opetukseen täydentäen siten teoriaopintoja käytännönläheisillä yritysmaailman esimerkeillä. Ryhmien case -harjoituksia käydään läpi tiimi-istunnoissa, eli neljän tiimin yhteisessä ryhmätapaamisessa. Kevätlukukauden tiimit käyttävät kehitysprojektin laatimiseen ja toteuttamiseen paikalliselle kummiyritykselleen.


Kurssilla opettajien rooli ei ole opettaa eikä motivoida, vaan mahdollistaa tiimeissä tapahtuva oppiminen. Kurssi päättyykin tiimikohtaisiin keskusteluihin opinto- ja urasuunnitelmista. Opiskelijat ovat kokeneet kurssin positiivisena ja käytännönläheisenä lisänä ensimmäisen vuoden opintoja. Opiskelijapalautteessa on myös kiitelty esimerkiksi esiintymistaitojen kertymistä, sillä kurssin aikana kullekin tiimin jäsenelle tarjoutuu useita mahdollisuuksia erilaisten presentaatioiden pitämiseen.