Osaamisen systemaattinen kehittäminen on nouseva trendi suomalaisilla työpaikoilla – tulppana vastuunjako

Tuottavuuden kasvu Suomessa nojaa osaamistason kasvattamiseen. Hidasteena jatkuvalle oppimiselle on, että se ei ole organisaatioissa selkeästi kenenkään vastuulla. Suomen Ekonomien tuoreen  osaamistarveselvityksen  vastaajista vain puolet kertoi, että heidän tietonsa mukaan omalla työpaikalla on osaamisen kehittämisen suunnitelma.