Våra rekommendationer om löner och arvoden grundar sig på undersökningen som gjordes östen 2023, den allmänna utvecklingen av inkomstnivån och prognoserna för 2024. Rekommendationerna kan användas som stöd för de egna lönesamtalen. De rekommenderade lönerna utgör inte ovillkorliga nedre gränser.

Rekommendationer om ekonomernas ingångslön

År 2024 är den rekommenderade ingångslönen i privata sektorn 3 800–4 200 euro per månad för stadigvarande arbete som motsvarar utbildningen och inte utgör chefsarbete, då personen saknar långvarig arbetserfarenhet från studietiden. Rekommendationen gäller totallönen utan resultatlön.

Rekommendationer om lön för sommarjobb

Rekommendationerna gäller arbete där ekonomistuderandena kan utnyttja kunskaper och färdigheter som de inhämtat i ekonomutbildningen. Det är bra att beakta att tjänstemännens löner i en del branscher grundar sig på tabellöner som avtalats i kollektivavtal eller på löner för praktiktid.

Rekommendationer för 2024

StudiepoängHelsingfors regionÖvriga delar av landet
Under 1202 550 €2 400 €
120−1802 600 €2 450 €
181−2202 650 €2 500 €
Över 2202 800 €2 600 €

Rekommendationer om pro gradu-löner och arvoden

  • Då en studerande gör sin kandidatavhandling på uppdrag av en organisation är det motiverat att organisationen betalar en lämplig ersättning för uppdraget.
  • Då en studerande gör sin pro gradu-avhandling som uppdrag i ett anställningsförhållande är den rekommenderade månadslönen 2 800 euro för perioden då arbetet utförs.
  • Då ersättningen för en pro gradu-avhandling som gjorts på uppdrag betalas på annat sätt än som månadslön är den rekommenderade storleken på ersättningen 6 500 euro.

Om pro gradu-avhandlingen dessutom innehåller ett omfattande eller ganska omfattande projektarbete, som redan i sig är till nytta för uppdragsgivaren, borde även det extra arbete som denna del av projektet föranleder beaktas i engångsersättningen.