Finlands Ekonomer är en service- och intresseorganisation för personer som avlagt högskoleexamen inom ekonomiska vetenskaper och för ekonomistuderande. Förbundet består av 25 ekonomföreningar och 14 studerandeföreningar. Finlands Ekonomer har nästan 60 000 medlemmar och är därmed Akavas fjärde största medlemsorganisation.