Våra jurister hjälper dig personligen i rättsliga frågor som gäller arbetslivet. Kom också ihåg att utnyttja våra andra juridiska verktyg!

Anställningsrådgivning

Juristerna står till tjänst i rättsliga frågor som gäller arbets- och tjänsteanställningar, till exempel:

 • Upprättande av arbets- och direktörsavtal
 • Samarbetsförhandlingar, uppsägningar och konflikter på arbetsplatsen
 • Familjeledigheter, semester och arbetstidsrelaterade frågor
 • Övriga arbetsrättsliga frågor

Du kan ringa juristernas journummer på vardagar klockan 9-12 utan tidsbeställning, tfn. 020693205. Du kan också boka en tid som passar dig i vår tidsbeställningskalender. OBS! Juristernas tidskalender är under sommaruppehållet från 25 juni till 22 augusti 2021. Under denna tid, kontakta telefontjänsten direkt.

Juristerna behandlar i princip ärendena i den ordning de kommit in. Vänligen reservera två vardagar för genomgång av arbetsavtal och övriga avtal som gäller arbetslivet.

Rådgivning till chefer och arbetsgivare

 • Arbetsrättslig rådgivning ur arbetsgivarens synvinkel

Kontakta juridisk arbetsgivarrådgivning, tfn. 020692923.

Juridisk rådgivning för företagarmedlemmar

Följande juridiska frågor som berör företagare:

 • Råd och fakta gällande grundandet av företag
 • Delägaravtal
 • Uppdragsavtal

Kontakta juridisk rådgivning för företagarmedlemmar, yrittajat@ekonomit.fi. OBS! Rådgivning är stängd från 14 juli till 22 augusti.

Dra nytta av våra andra juridiska tjänster

eLakipalvelu – den juridiska databanken ger svar på frågor som gäller arbetslivet

eLakipalvelu ger snabbt och enkelt svar på de vanligaste arbetsrättsliga frågorna, till exempel:

 • Kan ett tidsbundet arbetsavtal sägas upp?
 • Hur lång är min prövotid?
 • Hur långt konkurrensförbud kan man avtala om i ett arbetsavtal?

I tjänsten väljer du ett ämne och svarar på de preciserande frågorna som du får. Utifrån dina val får du ett svar eller en åtgärdsrekommendation.  Frågorna och svaren består av de vanligaste frågorna och är vägledande. eLakipalvelu hittar du genom att logga in i medlemstjänsten. Tjänsten är tillgänglig 24/7. 

Logga in i medlemstjänsten

Guider och avtalsmodeller för olika skeden i arbetslivet

Guider

Anställningsguide (YTN 2016)
Sparken eller? Handbok om samarbetsförhandlingar (YTN 2012)
Förbättra din lön (YTN 2020)

Guider kan efterfrågas som tryckta versioner: info@ekonomit.fi eller tfn. +358201299296.

Avtalsmodeller

Mall för arbestavtal (YTN 2016)
Direktrörsavtalsmall (YTN 2002)

Fler guider och avtalsmodeller hittar du på våra finskspråkiga sidor.  

Ansvars- och rättsskyddsförsäkringen skyddar dig

Våra jurister ger förhandlingshjälp vid tvister. Om förhandlingarna inte leder till önskat slutresultat och du vill föra ärendet till domstol med hjälp av ett ombud utanför förbundet har du under vissa försäkringsvillkor tillgång till förbundets ansvars- och rättsskyddsförsäkring för att få ersättning för rättegångskostnader.

Dokumentmodellerna i Fondias tjänst VirtuaaliLakimies kostnadsfritt

VirtuaaliLakimies är en databank som utarbetats av Fondias jurister. Företagen får kostnadsfritt grundläggande information i juridiska frågor som stöd för att sköta den dagliga affärsverksamheten. VirtuaaliLakimies omfattar sammanlagt över 1 700 artiklar på finska och engelska. Artiklarna behandlar på ett grundligt, förståeligt och pålitligt sätt juridiska frågor som är viktiga för företagare. Databanken omfattar tio juridiska områden som är de viktigaste med tanke på företagsverksamhet, allt från arbetsrätt till bolagsrätt. Den är också en omfattande informationskälla för alla anställda i företaget.
Som medlem i Finlands Ekonomer har du kostnadsfritt tillgång till VirtuaaliLakimies dokumentmodellpaket (värde 240 euro/år).

Paketet innehåller över 150 dokumentmodeller och anvisningar för hur de upprättas, till exempel:

 • dokumentmodeller för att grunda ett bolag
 • arbetsavtal
 • dokumentmodeller för samarbetsförhandlingar.

Du tar i bruk tjänsten genom att registrera dig på adressen www.virtuaalilakimies.fi och ange kampanjkoden som du hittar genom att logga in i Finlands Ekonomers medlemstjänst.

Fondias telefonrådgivning Yrittäjän lakipalvelu

Våra företagarmedlemmar kan utnyttja Fondias juridiska rådgivning i form av telefonrådgivning. Du kan boka en 15 minuters gratis telefontid för att diskutera delägaravtal, konsult- eller underleverantörsavtal eller bolagsrättsliga behörighets- och finansieringsfrågor med Fondias jurist. En jurist som satt sig in i din fråga ringer upp dig under de närmaste dagarna. Om din fråga är för omfattande eller komplicerad för att behandlas utförligt under den 15 minuter långa kostnadsfria rådgivningen kan du förhandla med Fondia om ett mer omfattande avgiftsbelagt uppdrag. Lämna kontaktbegäran till Fondia via den här länken (medlemstjänsten)