Juristerna är anträffbara vardagar kl. 9–12 utan tidsbeställning, tfn  020 693 200. Kontakta i första hand vår telefonjour, särskilt i brådskande ärenden.

Om ditt ärende inte är brådskande kan du också boka en tid i tidsbokningskalendern.

Våra jurister hjälper dig personligen i rättsliga frågor som gäller arbetslivet. Kom ihåg att du hittar svar på vanliga frågor snabbt och smidigt via eLakipalvelu (eJuristen, enbart på finska). eLakipalvelu är tillgänglig 24/7 i medlemsappen.

Anställningsrådgivning

Juristerna står till tjänst i rättsliga frågor som gäller arbets- och tjänsteanställningar, till exempel:

 • Upprättande av arbets- och direktörsavtal
 • Samarbetsförhandlingar, uppsägningar och konflikter på arbetsplatsen
 • Familjeledigheter, semester och arbetstidsrelaterade frågor
 • Övriga arbetsrättsliga frågor
 • Grundläggande fakta om utkomstskydd för arbetslösa

Vad omfattar anställningsrådgivningen?

 • Telefonrådgivning i arbetsrättsliga frågor
  För samtalet är det bra att ha alla nödvändiga uppgifter och dokument till hands. Det skriftliga materialet kan inte bedömas under telefonsamtalet, men i ärenden som kräver närmare undersökningar eller bakgrundsutredning kan juristen be dig skicka det relevanta materialet separat för bedömning.
 • Granskningar av avtal som gäller anställningen
  Våra jurister ger sina synpunkter på avtal som gäller en medlems anställning, till exempel arbets- och direktörsavtal samt avgångsavtal. Ring telefonjouren för närmare anvisningar. Avtalet skickas till en jurist för granskning och juristen ger sina synpunkter per telefon vid en separat överenskommen tidpunkt. Förbered dig på att avtalen behandlas under åtminstone två hela vardagar.
 • Utredning av stridiga anställningsfrågor med arbetsgivaren
  Våra jurister reder vid behov ut medlemmarnas stridiga anställningsfrågor med arbetsgivaren, vanligen som det första steget före en eventuell rättegång. Våra jurister kontaktar inte arbetsgivare utan medlemmens tillstånd.

Hur kontaktar jag anställningsrådgivningen?

Ring i första hand telefonjouren kl. 9–12 utan tidsbeställning. När du ringer telefonjouren kan du vanligen samtala direkt med en jurist om ditt anställningsärende eller så får du anvisningar om hur du skickar in ditt avtal för bedömning.

Om ditt ärende inte är brådskande kan du i stället för att ringa boka tid i vår tidsbokningskalender. En av våra jurister ringer dig då på den bokade tiden.

Vänligen använd endast en servicekanal för att ta kontakt.

Kan jag ta kontakt i förtroende?

Våra jurister sköter alla ärenden konfidentiellt.

Kostar det att använda de juridiska tjänsterna?

De juridiska tjänsterna som våra jurister tillhandahåller ingår i medlemsavgiften till förbundet.

Hur snabbt får jag svar?

Svarstiden beror på din fråga och på vilket sätt du tagit kontakt.

En del frågor kan besvaras när du ringer telefonjouren. I ärenden som kräver närmare undersökningar eller bakgrundsutredning kan vi vanligen svara dig inom några vardagar. Förbered dig på att granskningen av avtalen som gäller anställningar tar åtminstone två hela vardagar. Om det är kö i anställningsrådgivningen, kan det dra ut på svarstiden lite.

Ibland är det kö till vår telefonjour. Då kopplas samtalet till växeln där du kan be anställningsrådgivningen ringa upp dig. Någon av våra jurister kontaktar dig så fort som möjligt. Du kan också välja att köa tills någon av juristerna kan tala med dig.

Beträffande icke-brådskande bokningar via tidsbokningskalendern strävar vi efter att få ärendet behandlat under den bokade tiden.

Rådgivning till chefer och arbetsgivare

 • Arbetsrättslig rådgivning ur arbetsgivarens synvinkel

Kontakta den juridiska telefonrådgivningen.

Rådgivning till nya företagare

Allmän information och hänvisning till informationskällor i följande frågor som gäller företagande:

 • Att bli företagare
 • Expertens uppdragsavtal när ett avtal ingås
 • Avtal mellan delägarna i ett företag när avtal ingås

Vänligen beakta att vi i dessa avtalssituationer ger allmän information och rådgivning som gäller enskilda avtalsvillkor. Däremot gör vi inte upp avtal, gör inga helhetsgranskningar av erbjudna avtal och sköter inte tvister som gäller tolkning eller hävande av ett avtal. Frågor som rör till exempel skatt eller socialskyddet hör inte heller till rådgivningen.

Kontakta företagarrådgivningen, yrittajat@ekonomit.fi.

Du kan också vara intresserad av annat som gäller våra företagartjänster, till exempel tjänster som tillhandahålls gemensamt, och guider riktade till företagare bl.a. om att börja som företagare och om delägar – och uppdragsavtal (i medlemstjänsten).

Dra nytta av våra andra juridiska tjänster

eLakipalvelu – den juridiska databanken ger svar på frågor som gäller arbetslivet

eLakipalvelu (eJuristen, enbart på finska) ger snabbt och enkelt svar på de vanligaste arbetsrättsliga frågorna, till exempel

 • Kan ett tidsbundet arbetsavtal sägas upp?
 • Hur lång är min prövotid?
 • Hur långt konkurrensförbud kan man avtala om i ett arbetsavtal?

I tjänsten väljer du ett ämne och svarar på de preciserande frågorna som du får. Utifrån dina val får du ett svar eller en åtgärdsrekommendation.  Frågorna och svaren består av de vanligaste frågorna och är vägledande. eLakipalvelu hittar du genom att logga in i medlemstjänsten. Tjänsten är tillgänglig 24/7. 

Logga in i medlemstjänsten

Guider och avtalsmodeller för olika skeden i arbetslivet

Guider

Anställningsguide (YTN 2016)
Sparken eller? Handbok om samarbetsförhandlingar (YTN 2012)
Förbättra din lön (YTN 2020)

Guider kan efterfrågas som tryckta versioner: info@ekonomit.fi eller tfn. +358201299296.

Avtalsmodeller

Vänligen notera att avtalsmodellerna har utarbetats vid den nämnda tidpunkten. Det kan hända att lagstiftningen har ändrat efter det. Vänligen kontakta Finlands Ekonomers anställningsjurister om du vill att dina avtal ska granskas.

Mall för direktörsavtal (YTN 2021)
Mall för avtal med verkställande direktör (YTN 2021)
Mall för arbestavtal (YTN 2016)

Fler guider och avtalsmodeller hittar du på våra finskspråkiga sidor.  

Ansvars- och rättsskyddsförsäkringen skyddar dig

Våra jurister ger förhandlingshjälp vid tvister. Om förhandlingarna inte leder till önskat slutresultat och du vill föra ärendet till domstol med hjälp av ett ombud utanför förbundet har du under vissa försäkringsvillkor tillgång till förbundets ansvars- och rättsskyddsförsäkring för att få ersättning för rättegångskostnader.

Dokumentmodellerna i Fondias tjänst VirtuaaliLakimies kostnadsfritt

VirtuaaliLakimies (VirtuellaJuristen, enbart på finska och engelska) är en databank som utarbetats av Fondias jurister. Företagen får kostnadsfritt grundläggande information i juridiska frågor som stöd för att sköta den dagliga affärsverksamheten. VirtuaaliLakimies omfattar sammanlagt över 1 700 artiklar på finska och engelska. Artiklarna behandlar på ett grundligt, förståeligt och pålitligt sätt juridiska frågor som är viktiga för företagare. Databanken omfattar tio juridiska områden som är de viktigaste med tanke på företagsverksamhet, allt från arbetsrätt till bolagsrätt. Den är också en omfattande informationskälla för alla anställda i företaget.

Som medlem i Finlands Ekonomer har du kostnadsfritt tillgång till VirtuaaliLakimies dokumentmodellpaket (värde 240 euro/år).

Paketet innehåller över 150 dokumentmodeller och anvisningar för hur de upprättas, till exempel:

 • dokumentmodeller för att grunda ett bolag
 • arbetsavtal
 • dokumentmodeller för samarbetsförhandlingar.

Du tar i bruk tjänsten genom att registrera dig på adressen www.virtuaalilakimies.fi och ange kampanjkoden som du hittar genom att logga in i Finlands Ekonomers medlemstjänst.