Finlands Ekonomer har i bruk en anonym kanal för rapportering om misstankar om missbruk, som krävs av EU:s Whistleblower-direktiv.

Vad kan man rapportera?

Rapporteringskanalen erbjuder ett konfidentiellt sätt att rapportera möjliga misstankar om brott, missbruk eller överträdelse av verksamhetsprinciperna för intern undersökning.

Kanalen är inte avsedd för hantering av ärenden förknippade med den operativa verksamheten eller med medlemskapet. I dessa ärenden ber vi att du vänder dig direkt till de personer som ansvarar för ärendet hos Finlands Ekonomer eller till vår kundtjänst.

Anmälaren ska vara övertygad om riktigheten av sina faktum och agera ärligt och uppriktigt. 

Hur behandlas anmälan?

Whistleblowing-kanalen är genomförd på så sätt att den som rapporterar något inte kan identifieras om hen vill göra anmälan anonymt. Varje anmälan behandlas konfidentiellt och på ett sätt som skyddar integriteten av personen som gjort anmälan och personen som anmälan gäller.

Anmälan tas emot av Finlands Ekonomers behandlingsteam. Anmälaren får en kvittering på mottagandet senast inom sju dagar. Dessutom får anmälaren ett svar på sin anmälan senast inom tre månader. 

Hur görs en anmälan?

Du får en personlig kod för anmälan du gjort. Med den kan du följa ärendets framskridande. Kom ihåg att skriva ner koden.

Mer information om att göra en anmälan finns på finska på vår tjänsteleverantörs webbplats.

Om vår interna kanal inte fungerar kan du göra anmälan till justitiekanslerns centraliserade externa rapporteringskanal. Observera att anmälan ska i första hand göras via vår interna rapporteringskanal på grund av anmälarskyddet. 

Dataskyddsbeskrivning för Finlands Ekonomers rapporteringskanal (på finska)