Kvinnliga ekonomer har fortfarande sämre löner

Den oförklarliga skillnaden mellan kvinnliga och manliga ekonomers löner är cirka 11 procent i privata sektorn och fyra procent i den statliga. Den oförklarliga löneskillnaden bland ekonomerna har inte minskat i privata sektorn sedan 1990-talet.

Med en oförklarlig löneskillnad avses skillnaderna mellan männens och kvinnornas löner när man jämför samma uppgifter och män och kvinnor med samma egenskaper.


Kvinnliga ekonomers genomsnittliga lön i privata sektorn är cirka 75 procent mindre än manliga ekonomers genomsnittliga lön. Den största förklaringen till löneskillnaden är att männen oftare än kvinnorna har mer krävande och bättre avlönade uppgifter.

kuvituskuva - ihmisiä istumassa tuoleilla

Männen har arbetsuppgifter som ger bättre lön

Löneskillnaden mellan kvinnliga och manliga ekonomer är i sin helhet 25 procent i privata sektorn. Denna massiva löneskillnad förklaras av arbetets svårighetsgrad och den anställdas position, arbetstimmar per vecka, frånvaro och arbetserfarenhet i år, bransch och arbetsplatsens läge.

Männen arbetar oftare än kvinnorna i ledande ställning, har längre arbetsdagar och intjänar fler arbetsår, arbetar i välavlönade branscher såsom finansiering, får oftare resultatlön som höjer lönenivån och arbetar oftare än kvinnorna i huvudstadsregionen där lönenivån är högre.

Den oförklarliga skillnaden mellan kvinnliga och manliga ekonomers löner är cirka 11 procent i privata sektorn och fyra procent i den statliga. Den oförklarliga löneskillnaden bland ekonomerna har inte minskat i privata sektorn sedan 1990-talet. Med en oförklarlig löneskillnad avses skillnaderna mellan männens och kvinnornas löner när man jämför samma uppgifter och män och kvinnor med samma egenskaper.

Kvinnorna måste bli modigare när det gäller befordringar och löneanspråk

En attitydförändring behövs i arbetslivet både bland kvinnor och män, chefer och ledningen, för att minska löneskillnaden. Det räcker dock inte med en attitydförändring, utan kvinnorna måste själva våga nappa på befordringar och begära en lön som motsvarar deras kompetens.

Lönesamtalen ser olika ut beroende på arbetstagarens kön. Kvinnor tenderar att begära lägre löner och begär mer sällan löneförhöjning på sin arbetsplats.

Kvinnorna måste vara villiga att lämna den egna komfortzonen och fatta beslut som kanske strider mot de traditionella valen. Nappa på erbjudandet om du blir erbjuden befordran. Kvinnorna måste bli modigare och ta större risker. Det är också viktigt att kvinnliga ekonomistuderande väljer nya huvudämnen vid sidan om de traditionella. Dessutom behövs en fördelning av ansvaret för familjen.