Finlands Ekonomer har en omfattande organisation som består av olika organ. Det högsta beslutande organet är Finlands Ekonomers förbundsmöte. Förbundets röstberättigade medlemmar är ekonomföreningarna och studerandeföreningarna. Förbundsmötet väljer Finlands Ekonomers styrelse för tre år åt gången. Många olika kommittéer, arbetsgrupper och nätverk lyder under styrelsen.

Finlands Ekonomers förbundsmöte

Finlands Ekonomers förbundsmöte är förbundets högsta beslutande organ. Förbundets röstberättigade medlemmar är ekonomföreningarna och studerandeföreningarna.

Filands Ekonomers styrelse

Finlands Ekonomers styrelse ansvarar för planeringen och uppföljningen av förbundets verksamhet, förbundets ekonomi och investeringstillgångar och viktiga beslut.
Styrelsemedlemmarna väljs för en treårig mandatperiod på ett valmöte vart tredje år.

Styrelsens sammansättning

Förbundets styrelse består av en ordförande som kallas förbundsordförande, två vice ordförande som kallas förbundets I och II vice ordförande och minst sex och högst nio övriga styrelsemedlemmar, av vilka minst en representerar studerandena. Till styrelsen väljs inom gränserna för det ovannämnda medlemsantalet förbundets III vice ordförande som är studerandenas representant i styrelsen. Alla styrelsemedlemmar måste vara medlemmar i en medlemsförening.

Finlands Ekonomers styrelse 2021 – 2023

Ordförande: Martin Paasi (Ekonomföreningen Niord)
I vice ordförande: Saara-Sofia Sirén (Turun Seudun Ekonomit)
II vice ordförande: Jukka-Pekka Kokkonen (Helsingin Ekonomit)

Medlemmar:
Kalle Kahanpää (Turun KY), koulutuspoliittisen tmk:n pj
Liisa-Johanna Pesonen (Helsingin Ekonomit), työelämätmk:n pj
Riku Hietarinta (Helsingin Ekonomit)
Jussi Loukiainen (Vaasan Ekonomit – Vasa Ekonomer) ,yrittäjyystyöryhmän pj
Josefiina Kotilainen (KY)
Katarina Naumanen (KY)
Joona Uusitalo (Turun Seudun Ekonomit)

Finlands Ekonomers förbundsråd

Förbundets rådgivande organ är förbundsrådet som består av ordförande, vice ordförande och minst sex (6) andra förtjänta medlemmar som är aktiva i förbundets och medlemsföreningarnas verksamhet som har expertis inom olika branscher.

Förbundsrådets ordförande, vice ordförande och minst tre (3) andra medlemmar väljs av förbundets höstmöte. Självskrivna medlemmar i förbundsrådet är förbundets ordförande och samtliga vice ordförande.

Förbundsrådet väljs för ett år åt gången.

Förbundsrådets uppgift är att:
1. hjälpa förbundet och dess organ att förverkliga förbundets syften
2. behandla principfrågor som gäller förbundets verksamhet och avge utlåtanden om dessa.

Förbundsrådets sammansättning 2023:

Harri Tilli, ordförande
Sirpa Widomski, vice ordförande
Jukka Ant-Wuorinen 
Maria Bäck 
Anders Dahlbäck 
Jerker Hedman 
Markku von Hertzen 
Jarmo Hietanen 
Jukka Härmälä 
Markku Koski 
Kasperi Launis 
Leea Lehtinen 
Kathe Ramm-Schmidt
Timo Saranpää
Veli-Matti Töyrylä 
Anja Uljas 
Esa Vilhonen 

Stadgeenliga: Förbundets ordförande och samtliga vice ordförande                 

Finlands Ekonomers kommittéer och arbetsgrupper

Utbildningspolitiska kommittén

Finlands Ekonomers utbildningspolitiska kommitté bereder arbetet för att påverka utbildningspolitiken och är en expert inom utbildningspolitiken.

Utbildningspolitiska kommitténs medlemmar 2021–2023:

Ordförande: Kalle Kahanpää, hallitus (Turun KY) 
Fanni Hollström-Mikkonen (Keski-Suomen Ekonomit) 
Ghita Jansson-Kiuru (Ekonomföreningen Niord) 
Nelly Kivinen (Boomi) 
Päivi Kosonen (Pohjois-Karjalan Ekonomit) 
Max Liikka (Boomi) 
Kosar Mahmoodi (Turun Seudun Ekonomit) 
Jari Niemelä (Pohjois-Savon Ekonomit) 
Tia Rahkila (Finanssi) 
Laura Sivula (Helsingin Ekonomit) 
Eero Vehka-aho (Boomi) 

Utnämningskommittén

Utnämningskommittén sköter ansökningen till Finlands Ekonomers styrelse och lämnar ett förslag till förbundsmötet om Finlands Ekonomers styrelse för följande period.

Arbetslivskommittén

I Finlands Ekonomers arbetslivskommitté ska sakkunskap från samhällspolitiken och från privata och offentliga sektorns avtalsverksamhet vara representerad.

Arbetslivskommitténs medlemmar 2021–2023:

Ordförande: Liisa-Johanna Pesonen, hallitus (Helsingin Ekonomit) 
Vilja Arola (Helsingin Ekonomit)
Annukka Erkheikki (Helsingin Ekonomit) 
Jussi Heikkonen (Pirkanmaan Ekonomit) 
Jussi Kulmala (Helsingin Ekonomit) 
Meri Lindström (Ekonomföreningen Niord)  
Mikko Malmström (Boomi) 
Vesa Putula (Helsingin Ekonomit) 
Sandra Saranpää (Turun KY) 
Eyüp Yilmaz (Helsingin Ekonomit) 
Esa Vilhonen (Helsingin Ekonomit) 


Statens förhandlingsgrupp

Statens förhandlingsgrupp, som lyder under arbetslivskommittén, har bland annat som uppgift att sköta och planera förbundets intressebevakning i statliga sektorn, följa den statliga arbetsgivarens ställningstaganden och förslag, ta ställning till föreslagna reformprojekt och komma med förslag på hur statens arbetsgivarroll kunde utvecklas.

Företagardelegationen

Finlands Ekonomers företagardelegation gör förbundet medvetet om företagarmedlemmens åsikter, bereder förbundets företagarärenden och främjar ekonomföretagande, företagarnas nätverksbyggande och en företagarvänlig atmosfär.

Delegationen skapar företagarnätverk, deltar i diskussioner samt påverkar på ett positivt sätt inställningen till företagande. Syftet med verksamheten är att i större utsträckning få ekonomföretagarna att organisera sig och öka deras livskvalitet som företagare.

Företagardelegationens medlemmar 2021–2023:

Ordförande: Jussi Loukiainen, hallitus (Vaasan Ekonomit)
Juuso Enala (Turun Seudun Ekonomit)  
Katrina Harjuhahto-Madetoja (Helsingin Ekonomit) 
Jussi Heinilä (Helsingin Ekonomit) 
Aino-Mari Kiianmies (Helsingin Ekonomit) 
Anna Kilponen (Helsingin Ekonomit) 
Esa Kinnunen (Helsingin Ekonomit) 
Arto Pelander (Expatriaattiekonomit)  
Aino Pennanen (Helsingin Ekonomit) 
Marita Rautiainen (Lahden Seudun Ekonomit) 
Markus Rytkölä (Pörssi)

Placeringsverksamhetens ledningsgrupp

Placeringsverksamhetens ledningsgrupp lyder under styrelsen och är ett organ som består av experter inom placeringsverksamhet. Ledningsgruppen förvaltar förbundets placeringstillgångar enligt de befogenheter som styrelsen gett och de principer för placeringsverksamheten som förbundsmötet beslutat om.

Medlemmar i placeringsverksamhetens ledningsgrupp 2021–2023:    

Ordförande: Martin Paasi (hallitus) 
Vice ordförande
: Veli-Matti Töyrylä 
Juhana Brotherus 
Antti Huotari
Anders Löflund (från 4/2023)  
Elmar Paananen 
Ira van der Pals
Matti Suominen (t.o.m. 9/2022) 
Matti Suominen 
Anniina Isomäki (asiantuntijajäsen) 
Josefiina Kotilainen (hallitus)

Finlands Ekonomers nätverk

Nätverket av ekonomordförande

Till nätverk av ekonomordförande hör styrelseordförandena i Finlands Ekonomers ekonommedlemsföreningar. Nätverkets uppgift är att vara en bro mellan ekonomföreningarna och att ställa de förtroendevaldas kunnande och medlemmarnas synvinkel som grund för styrelsens beslutsfattande.


Nätverket av studeranderordförande

Till nätverk av studerandeordförande hör styrelseordförandena i Finlands Ekonomers studerandemedlemsföreningar. Nätverkets uppgift är att vara en bro mellan studerandeföreningarna och att ställa de förtroendevaldas kunnande och medlemmarnas synvinkel som grund för styrelsens beslutsfattande.

Beskrivning av Finlands Ekonomers utvidgade arbetsfält: AKAVA, YTN och JUKO

Finlands Ekonomer är Akavas fjärde största medlemsorganisation. Finlands Ekonomer representeras i Akavas olika organ i proportion till sitt medlemsantal.

Finlands Ekonomer är med i Akavas förhandlingsorganisationer De Högre Tjänstemännen YTN rf och Förhandlingsorganisationen för utbildade inom den offentliga sektorn JUKO rf. YTN och JUKO sköter kollektivavtalsverksamheten för medlemmar som arbetar i privata och offentliga sektorn.

Suomen Ekonomien toimintakentän kuvaus

Finlands Ekonomers samarbetsorganisationer i Norden

Finlands Ekonomers medlemmar kan vara gästmedlemmar i en ekonomorganisation i ett annat nordiskt land.

Sverige: Civilekonomerna

Norge: Econa

Island: FVH