Finlands Ekonomer har en omfattande organisation som består av olika organ. Det högsta beslutande organet är Finlands Ekonomers förbundsmöte. Förbundets röstberättigade medlemmar är ekonomföreningarna och studerandeföreningarna. Förbundsmötet väljer Finlands Ekonomers styrelse för tre år åt gången. Många olika kommittéer, arbetsgrupper och nätverk lyder under styrelsen.

Ekonomföreningar

Ekonomföreningen Merkur

 • Perustettu: 20.02.1935, Kotipaikka: Åbo
 • Puheenjohtaja: Barbro Schauman 

Ekonomföreningen Niord

 • Perustettu: 13.09.1924, Kotipaikka: Helsingfors
 • Puheenjohtaja: Katia Gustafsson
 • Toiminnanjohtaja: Catarina Söderström, catarina.soderstrom(at)niord.fi

Etelä-Hämeen Ekonomit ry

 • Perustettu: 27.11.1949, Kotipaikka: Hämeenlinna
 • Puheenjohtaja: Kirsi Meriläinen

Etelä-Karjalan Ekonomit ry

 • Perustettu: 31.10.1946, Kotipaikka: Lappeenranta
 • Puheenjohtaja: Päivi Jäkälä

Etelä-Pohjanmaan Ekonomit ry

 • Perustettu: 18.01.1960, Kotipaikka: Seinäjoki
 • Puheenjohtaja: Jarkko Kallioniemi

FLEX ry

 • Perustettu: 20.10.1999, Kotipaikka: Helsinki
 • Puheenjohtaja: Eero Vehka-aho

Helsingin Ekonomit ry

 • Perustettu: 21.03.1935, Kotipaikka: Helsinki
 • Puheenjohtaja: Miikka Luukkonen
 • Toiminnanjohtaja: Marjaana Töyli, p. +358407057788, marjaana.toyli@heko.fi
 • Yhteyskoordinaattori:  Leena Karppinen, +358400585536, leena.karppinen@heko.fi

Kainuun Ekonomit ry

 • Perustettu: 12.09.1945, Kotipaikka: Kajaani
 • Puheenjohtaja: Helena Hynynen

Keski-Suomen Ekonomit ry

 • Perustettu: 10.04.1937, Kotipaikka: Jyväskylä
 • Puheenjohtaja  Hanna-Maija Kiviranta

Kymenlaakson Ekonomit ry

 • Perustettu: 12.05.1945, Kotipaikka: Kotka
 • Puheenjohtaja: Anne Mielonen

Lahden Seudun Ekonomit ry

 • Perustettu: 23.10.1946, Kotipaikka: Lahti
 • Puheenjohtaja: Sami Sipilä

Lapin Ekonomit ry

 • Perustettu: 10.10.1948, Kotipaikka: Rovaniemi
 • Puheenjohtaja: Risto Koskiniemi, risto.koskiniemi(at)icloud.com, 040 4866885

Lounais-Hämeen Ekonomit ry

 • Perustettu: 25.03.1968, Kotipaikka: Forssa
 • Puheenjohtaja: Pasi Kaskinen

Oulun Ekonomit ry

 • Perustettu: 16.10.1936, Kotipaikka: Oulu
 • Puheenjohtaja: Tiina Savola, pj(at)oulunekonomit.fi
 • Sihteeri: sihteeri(at)oulunekonomit.fi

Pirkanmaan Ekonomit ry

 • Perustettu: 26.01.1938, Kotipaikka: Tampere
 • Puheenjohtaja: Marke Tyrväinen, pj(at)pirkanmaanekonomit.fi

Pohjois-Karjalan Ekonomit ry

 • Perustettu: 22.08.1951, Kotipaikka: Joensuu
 • Puheenjohtaja: Hanna Repo

Pohjois-Savon Ekonomit ry

 • Perustettu: 10.11.1937, Kotipaikka: Kuopio
 • Puheenjohtaja: Aila Särmälä

Porin Seudun Ekonomit ry

 • Perustettu: 24.01.1943, Kotipaikka: Pori
 • Puheenjohtaja: Heini Korvenkangas

Rauman Ekonomit ry

 • Perustettu: 28.10.1949, Kotipaikka: Rauma
 • Puheenjohtaja: Anne Suominen

Riihimäen-Hyvinkään Ekonomit ry

 • Perustettu: 15.11.1965, Kotipaikka: Riihimäki
 • Puheenjohtaja: Hannele Mikkonen

Savonlinnan Seudun Ekonomit ry

 • Perustettu: 29.11.1948, Kotipaikka: Savonlinna
 • Puheenjohtaja: Päivi Kuusinen, p. 0438202654, paivi.m.kuusinen(at)gmail.com

Suur-Savon Ekonomit ry

 • Perustettu: 07.11.1948, Kotipaikka: Mikkeli
 • Puheenjohtaja: Sari Toijonen-Kunnari, p. 040 485 7748

Turun Seudun Ekonomit ry

 • Perustettu: 09.03.1938, Kotipaikka: Turku
 • Puheenjohtaja: Heli Hookana
 • Toimisto: Mari Tiitinen, toimisto(at)turunseudunekonomit.fi

Vaasan Ekonomit – Vasa Ekonomer ry

 • Perustettu: 09.05.1937, Kotipaikka: Vaasa
 • Puheenjohtaja: Esa Virtanen

Varkauden Seudun Ekonomit

 • Perustettu: 23.04.1957, Kotipaikka: Varkaus
 • Puheenjohtaja: Anne Vänttinen, annem.vanttinen(at)outlook.com, p. 040 7169 288

Förbundsmöte

Finlands Ekonomers förbundsmöte är förbundets högsta beslutande organ. Förbundets röstberättigade medlemmar är ekonomföreningarna och studerandeföreningarna.

Styrelse

Finlands Ekonomers styrelse ansvarar för planeringen och uppföljningen av förbundets verksamhet, förbundets ekonomi och investeringstillgångar och viktiga beslut.
Styrelsemedlemmarna väljs för en treårig mandatperiod på ett valmöte vart tredje år.

Styrelsens sammansättning

Förbundets styrelse består av en ordförande som kallas förbundsordförande, två vice ordförande som kallas förbundets I och II vice ordförande och minst sex och högst nio övriga styrelsemedlemmar, av vilka minst en representerar studerandena. Till styrelsen väljs inom gränserna för det ovannämnda medlemsantalet förbundets III vice ordförande som är studerandenas representant i styrelsen. Alla styrelsemedlemmar måste vara medlemmar i en medlemsförening.

Finlands Ekonomers styrelse 2024-2026

Ordförande: Jukka-Pekka Kokkonen, Helsingin Ekonomit
I vice ordförande: Hanna-Maija Kiviranta, Keski-Suomen Ekonomit
II vice ordförande: Meri Lindström, Ekonomföreningen Niord

Medlemmar:
Helene Auramo, Pirkanmaan Ekonomit
Kati Isomaa, Helsingin Ekonomit
Miikka Luukkonen, Helsingin Ekonomit
Mikko Malmström, Boomi ry
Niko Pankka, Helsingin Ekonomit
Akseli Tiitta, Turun KY
Joona Uusitalo, Turun Seudun Ekonomit

Förbundsråd

Förbundets rådgivande organ är förbundsrådet som består av ordförande, vice ordförande och minst sex (6) andra förtjänta medlemmar som är aktiva i förbundets och medlemsföreningarnas verksamhet som har expertis inom olika branscher.

Förbundsrådets ordförande, vice ordförande och minst tre (3) andra medlemmar väljs av förbundets höstmöte. Självskrivna medlemmar i förbundsrådet är förbundets ordförande och samtliga vice ordförande.

Förbundsrådet väljs för ett år åt gången.

Förbundsrådets uppgift är att:
1. hjälpa förbundet och dess organ att förverkliga förbundets syften
2. behandla principfrågor som gäller förbundets verksamhet och avge utlåtanden om dessa.

Förbundsrådets sammansättning 2024:

Harri Tilli, ordförande
Sirpa Widomski, vice ordförande
Jukka Ant-Wuorinen 
Maria Bäck 
Anders Dahlbäck 
Jerker Hedman 
Markku von Hertzen 
Jarmo Hietanen 
Jukka Härmälä 
Markku Koski 
Kasperi Launis 
Leea Lehtinen 
Kathe Ramm-Schmidt
Timo Saranpää
Veli-Matti Töyrylä 
Anja Uljas 
Esa Vilhonen 

Stadgeenliga: Förbundets ordförande och samtliga vice ordförande                 

Kommittéer och arbetsgrupper

Utbildningspolitiska kommittén

Finlands Ekonomers utbildningspolitiska kommitté bereder arbetet för att påverka utbildningspolitiken och är en expert inom utbildningspolitiken.

Utbildningspolitiska kommitténs medlemmar 2024–2026:

Ordförande: Meri Lindström (Niord)
Katie Astin (TuKY)
Noora Heinonen (Warrantti)
Fanni Hollström-Mikkonen (Savonlinnan Seudun Ekonomit)
Kalle Kahanpää (Flex)
Max Liikka (Boomi)
Ding Ma (Etelä-Karjalan Ekonomit)
Kosar Mahmoodi (Turun Seudun Ekonomit)
Olli Manninen (Pirkanmaan Ekonomit)
Jari Niemelä (Pohjois-Savon Ekonomit)
Weixin Niemi (KY)

Utnämningskommittén

Utnämningskommittén sköter ansökningen till Finlands Ekonomers styrelse och lämnar ett förslag till förbundsmötet om Finlands Ekonomers styrelse för följande period.

Arbetslivskommittén

I Finlands Ekonomers arbetslivskommitté ska sakkunskap från samhällspolitiken och från privata och offentliga sektorns avtalsverksamhet vara representerad.

Arbetslivskommitténs medlemmar 2024–2026:

Ordförande: Joona Uusitalo (Turun Seudun Ekonomit)
Annukka Erkheikki (Helsingin Ekonomit)
Roosamari Hannukkala (SHS)
Jussi Heikkonen (Pirkanmaan Ekonomit)
Riku Hietarinta (Helsingin Ekonomit)
Jussi Kulmala (Helsingin Ekonomit)
Aku Lehojärvi (Flex)
Ninni Norra (KY)
Vesa Putula (Helsingin Ekonomit)
Kati Tanninen (Etelä-Karjalan Ekonomit)
Esa Vilhonen (Helsingin Ekonomit)
Sakkunnig, yttrande- och närvarorätt: Liisa-Johanna Pesonen (Helsingin Ekonomit)

Statens förhandlingsgrupp

Statens förhandlingsgrupp, som lyder under arbetslivskommittén, har bland annat som uppgift att sköta och planera förbundets intressebevakning i statliga sektorn, följa den statliga arbetsgivarens ställningstaganden och förslag, ta ställning till föreslagna reformprojekt och komma med förslag på hur statens arbetsgivarroll kunde utvecklas.

Placeringsverksamhetens ledningsgrupp

Placeringsverksamhetens ledningsgrupp lyder under styrelsen och är ett organ som består av experter inom placeringsverksamhet. Ledningsgruppen förvaltar förbundets placeringstillgångar enligt de befogenheter som styrelsen gett och de principer för placeringsverksamheten som förbundsmötet beslutat om.

Medlemmar i placeringsverksamhetens ledningsgrupp 2024–2026:

Ordförande: Jukka-Pekka Kokkonen (hallitusedustaja)
Vice ordförande: Veli-Matti Töyrylä
Helene Auramo (hallitusedustaja)
Juhana Brotherus
Antti Huotari
Tanja Kuokka
Anders Löflund
Elmar Paananen
Ira van der Pals

Nätverk

Nätverket av ekonomordförande

Till nätverk av ekonomordförande hör styrelseordförandena i Finlands Ekonomers ekonommedlemsföreningar. Nätverkets uppgift är att vara en bro mellan ekonomföreningarna och att ställa de förtroendevaldas kunnande och medlemmarnas synvinkel som grund för styrelsens beslutsfattande.


Nätverket av studeranderordförande

Till nätverk av studerandeordförande hör styrelseordförandena i Finlands Ekonomers studerandemedlemsföreningar. Nätverkets uppgift är att vara en bro mellan studerandeföreningarna och att ställa de förtroendevaldas kunnande och medlemmarnas synvinkel som grund för styrelsens beslutsfattande.

AKAVA, YTN och JUKO

Finlands Ekonomer är Akavas fjärde största medlemsorganisation. Finlands Ekonomer representeras i Akavas olika organ i proportion till sitt medlemsantal.

Finlands Ekonomer är med i Akavas förhandlingsorganisationer De Högre Tjänstemännen YTN rf och Förhandlingsorganisationen för utbildade inom den offentliga sektorn JUKO rf. YTN och JUKO sköter kollektivavtalsverksamheten för medlemmar som arbetar i privata och offentliga sektorn.

Suomen Ekonomien toimintakentän kuvaus

Samarbetsorganisationer i Norden

Finlands Ekonomers medlemmar kan vara gästmedlemmar i en ekonomorganisation i ett annat nordiskt land.

Sverige: Akavia

Norge: Econa

Island: FVH